Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Meteş | County: Alba | Site: La peşteră | Excavation Year: 1995

Excavation Year   1995
Epoch
Bronze Age
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Meteş
Commune   Meteş
Site  La peşteră
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ciugudean Horia Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 5586.01
Report

Au fost continuate săpăturile în aşezarea preistorică situată pe un mic platou, cu dimensiunile de cca. 120 x 70 m, care formează partea superioară a unei stânci calcaroase aflate pe malul stâng al văii Albinei. Au fost săpate trei secţiuni, dintre care S.I A (5 x 1 m) şi S.III (10 x 1 m) au fost plasate pe latura sudică a aşezării, iar S.II (7 x 1 m) aproximativ în zona sa centrală. Din punct de vedere stratigrafic s-a constatat că natura şi grosimea depunerilor arheologice variază de la o secţiune la alta. Astfel, în secţiunea I A grosimea stratului de cultură se apropie de 1 m, primele trei nivele aparţinând fazei a III-a a culturii Coţofeni, ultimul nivel fiind caracteristic bronzului timpuriu din zonă. În secţiunea II stratul de cultură nu depăşeşte 0,35 m, la bază aflându-se materiale Coţofeni, iar în partea superioară materiale amestecate, aparţinând bronzului timpuriu şi celui mijlociu (cultura Wietenberg). În fine, în S.III nu s-a constatat decât prezenţa unui nivel Coţofeni, fiind surprinsă parţial o locuinţă de suprafaţă, din care s-a recoltat ceramică Coţofeni târzie, inclusiv buze răsfrânte tip "manşetă. şi un pumnal de formă foliacee din cupru.


Restul materialului arheologic din celelalte secţiuni cuprinde vase întregi şi fragmentare, unelte din silex şi un topor din piatră neporforat, râşniţe şi o mărgea din lut, majoritatea aparţinând culturii Coţofeni. Bogăţia materialului din aşezare, precum şi identificarea cimitirului tumular corespunzător acestuia, numărând nouă tumuli, impun continuarea şi extinderea cercetărilor în anii viitori.

Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu