Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Racoş | County: Braşov | Site: Tipia Ormenişului, Piatra Detunată | Excavation Year: 1998

Excavation Year   1998
Epoch
Latene
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Braşov
Locality   Racoş
Commune   Racoş
Site  Tipia Ormenişului, Piatra Detunată
Site Sector Racoş - Tipia Ormenişului - Epoca dacica II.
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bălos Angelica Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Costea Florea Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
National Arch. Record Site Code 41710.02 41710.12
Report I. Racoş - Tipia Ormenişului - Epoca dacică
Au fost trasate două secţiuni: una în zona sanctuarului cu baze de coloană din tuf vulcanic, cealaltă pe Terasa II. în secţiunea din zona sanctuarului rezultatele sunt deosebit de interesante: s-a confirmat că avem de-a face cu un sanctuar identic celui de pe Terasa a III-a, peste care s-a ridicat o nouă construcţie, din care se mai păstrează numai încăperea mediană, orientată longitudinal NV-SE. Fiecare edificiu are vatra proprie, în centru, în prima fază, partea dinspre nord a stâncii a fost perfect nivelată cu dalta, din spărturi realizându-se pavajul. Cu această ocazie, tot în partea de nord, bordura exterioară si cea corespunzătoare construcţiei centrale au fost "cruţate" din dăltuire, spre deosebire de jumătatea sudică, unde acestea au fost realizate din piatră de calcar şi din tuf vulcanic, inclusiv din râşniţe sparte. Sub pavajul construcţiei mai vechi au fost găsite două vase depuse ritual şi arse secundar pe o vatră cu laturile de 30 cm, între bordura exterioară şi cea mediană. Distrugerea primului sanctuar, din motive pe care nu le cunoaştem, a impus ridicarea unuia nou, cu care ocazie, întregul edificiu s-a mărit, construcţia rectangulară circumscriindu-se celei mediane din faza veche, în mijlocul ei a existat sigur o încăpere de dimensiuni mai mici, cu laturile de 4 x 3 m, în care funcţiona vatra. A devenit astfel clar că în partea de NV a cetăţii au funcţionat trei sanctuare, dintre care două complexe, "concentrice", şi unul cu aliniament, numărul construcţiilor sacre de pe Tipia Ormenişului ridicându-se acum la patru.
Prin secţiunea de pe Terasa a II-a s-a dezvelit parţial o locuinţă de suprafaţă, cu elevaţia de lemn, cu una din laturi lungă de peste 6 m. Se datează la cucerirea romană, la începutul sec. II p.Chr.
II. Racoş - Tipia Piatra Detunată - Epoca dacică
A fost terminată secţiunea din anul precedent prin care s-a secţionat sistemul de apărare. S-a constatat că peste valul hallstattian a fost aşezat un pat de bolovani de calcar de dimensiuni mari, deasupra căruia s-a înălţat un nou val din pământ şi piatră locală, într-o fază mai nouă, în partea superioară a acestuia, care are o grosimea de circa 6 m, a fost degajat un şanţ longitudinal valului, cu lăţimea de aproape 5 m. în el s-a construit "zidul" din pământ şi piatră, gros de circa 4 m. La baza şi pe laturile lui lungi ca si transversal, s-au găsit bârne arse, cu distanţe între ele pe verticală între 50 şi 70 cm. Unele nu traversează toată grosimea "zidului". De asemenea, în partea dinspre incintă au fost găsiţi calupuri mari de pământ ars la roşu, în care au rămas imprimate perfect urme de loazbe. este de presupus că "zidul" era "turnat" într-un cofraj de lemn ale cărui părţi exterioare au fost acoperite cu pământ în scopul evitării incendiului. Se impun verificări.
În suprafeţele în care lipsa copacilor mari a permis au fost trasate trei noi secţiuni, care de fapt se continuă longitudinal, cu mici devieri. Prima constatare este aceea că întreaga incintă a fost terasată, marginile teraselor fiind întărite cu paramenţi de susţinere, în apropierea fiecărei margini astfel realizată (trei terase) există locuinţe de suprafaţă, unele cu podea din piatră de calcar, altele cu podeaua nivelată prin dăltuire. Pe cea de a patra terasă, de lângă zid, a fost dezvelit parţial un complex de locuit cu cel puţin două încăperi şi cu o "magazie" destinată păstrării proviziilor, şi ea cu podeaua tăiată orizontal cu dalta. In ea se aflau trei chipuri lucrate la roată, sparte pe loc. în celelalte încăperi s-a găsit un material deosebit de bogat, constând din ceramică şi obiecte de metal (argint, bronz, fier - inclusiv un cuţit de plug -, zgură de fier, cărbune etc.), databile sigur la cucerirea romană.
Sub podeaua de pietre acoperite cu lemn a acestui complex s-a constatat un nivel de locuire mai vechi, care însă nu a fost săpat decât parţial. Săpătura s-a adâncit foarte puţin în "zid", porţiune în care din nou s-au găsit bârne carbonizate.
Atât în interiorul fortificaţiei, cât şi în apropierea "zidului", s-a demonstrat că există două nivele de locuire, primul încheiat printr-un incendiu deosebit de violent. Presupunem că evenimentul s-a petrecut în vremea lui Burebista. După unele vase ceramice, prima fază poate să aibă începutul în secolul al IV-lea a.Chr., următoarea durând până la cucerirea romană.
În poziţie secundară au apărut şi de această dată numeroase vestigii Wietenberg şi Hallstatt.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu