Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Reşca | Commune: Dobrosloveni | County: Olt | Site: Villa suburbana (Atelierele ceramice) | Excavation Year: 1998

Excavation Year   1998
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Medieval
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Olt
Locality   Reşca
Commune   Dobrosloveni
Site  Villa suburbana (Atelierele ceramice)
Site Sector
Site name   Romula
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bălteanu Dan Institutul de Cercetări Socio-Umane Craiova
Negru Mircea Muzeul de Istorie și Artă al Municipiului București
Popilian Gheorghe Institutul de Cercetări Socio-Umane Craiova
National Arch. Record Site Code 126754.01 126754.04
Report Au fost reluate săpăturile în sectorul deschis în campania precedenţă, obiectivul fiind continuarea cercetării atelierului ceramic nr. 7 şi a complexelor funerare care îl suprapun. In acest scop a fost prelungită S4/1997 şi au fost trasate patru casete numerotate C1-C4.
Stratigrafie.
1. Nivelul preistoric. Ca şi în campania precedentă, pe toată suprafaţa cercetată, s-a observat că între cel mai vechi nivel roman şi solul virgin se intercalează un strat evidenţiat prin structură şi culoare; din acest nivel au fost recoltate în campania din anul acesta câteva cioburi preistorice atipice, care nu pot fi atribuite cu certitudine unei epoci anume. Deoarece în cele două campanii nu a fost descoperit nici un complex care să aparţină acestui nivel, se poate considera că zona respectivă este situată la limita aşezărilor preistorice aflate în apropiere.
2. Nivelul l roman. A fost identificat în întreaga suprafaţă cercetată. Acestui nivel îi aparţine un cuptor de olar, numerotat nr. 20 după numerotarea generală folosită în sectorul villa suburbana. Cuptorul avea aceeaşi groapă de alimentare cu cuptorul nr. 19 (= nr. 1/1997); era de tipul cu pilon central şi avea formă rotundă, cu diamentrul plăcii de 1,30 m. Pilonul era construit din patru cărămizi aşezate orizontal una peste alta. în jurul cuptorului la nivelul de călcare exista un pavaj din pietriş cu o formă neregulată. Acest grup de două cuptoare a fost suprapus de clădirea nr. 2/1997 şi a fost deranjat în timpul Evului Mediu. După ce a fost dezafectat, cuptorul nr. 20 a fost umplut şi nivelat, iar partea superioară a bolţii a fost acoperită cu ţigle fragmentare, în umplutura camerei de ardere a cuptorului a fost descoperit un denar fourre emis de Septimius Severus.
La cca. 4 m spre vest de grupul de cuptoare a existat o clădire (numerotată nr. 1/1998) din care au fost cercetate parţial două încăperi. Clădirea, care a fost contemporană cu grupul de cuptoare, a fost de asemenea dezafectată în timpul nivelului II roman; temeliile zidurilor au fost scoase-planul său fiind stabilit pe baza şanţurilor de fundaţie-iar spaţiul ocupat iniţial de clădire a fost acoperit cu o nivelare. Sub această nivelare a fost descoperită o monedă colonială emisă de Caracalla.
în apropierea clădirii şi a grupului de cuptoare a existat o groapă de mari dimensiuni, acoperită cu un strat de materiale de construcţie fragmentare şi cu acelaşi strat de nivelare observat şi în zona clădirii nr. 1/1998. în pământul folosit pentru nivelarea gropii a fost descoperit un denar emis de Severus Alexander.
Trebuie menţionat că în unele zone ale suprafeţei cercetate s-au observat unele amenajări - pavaje de pietriş şi podele lutuite aflate în prelungirea acestora-amenajări care au fost însă foarte puternic deranjate de intervenţiile ulterioare, astfel încât ne putem gândi la existenţa în zonă a unor complexe romane anterioare celor încadrate până acum în nivelul l, dar pentru moment preferăm să păstrăm repartizarea complexelor din epoca romană doar în cadrul cronologic a două niveluri. Respectivele amenajări de pietriş şi lut, suprapuse în unele zone de pavajul existent în jurul cuptoarelor, ar putea documenta o eventuală refacere a nivelului de călcare în cadrul atelierului ceramic.
3. Nivelul II roman, în această campanie a continuat cercetarea clădirii nr. 2/1997 – construcţia funerară care adăpostea cel puţin două morminte. Degajarea acestei construcţii nu va putea fi realizată în totalitate, limita sa de nord-est aflându-se sub drumul actual.
4. Nivelul feudal. A fost reluată cercetarea bordeiului nr. 1/1997, cercetare care nu a putut fi însă finalizată şi în consecinţă nu se cunosc încă nici forma şi nici dimensiunile exacte ale acestui complex. Au mai fost descoperite trei gropi în formă de clopot care aparţin acestui nivel. Una dintre acestea a deranjat groapa celor două cuptoare romane, distrugând parţial şi gura de alimentare a cuptorului nr. 20. Materialul ceramic descoperit în aceste complexe poate fi datat în sec. XIV.
În final, trebuie precizat că, pe baza elementelor de datare descoperite în această campanie, putem atribui complexele nivelului l roman celei de-a doua jumătăţi a sec. II p. Chr. Mai trebuie remarcat de asemenea faptul că pe baza situaţiilor întâlnite în C3/1998, avem anumite rezerve în ceea ce priveşte raportul stratigrafie între clădirile nr. 1 şi 2/1997, clădiri pe care în campania precedentă eram tentaţi să le considerăm contemporane, deşi în SI/1997, secţiune care le surprinsese pe amândouă, secvenţa stratigrafică dintre acestea era distrusă complet de bordeiul nr. 1 feudal.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu