Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Grădiştea de Munte (Grădiştea Muncelului) | Commune: Orăştioara de Sus | County: Hunedoara | Site: Dealul Grădiştii | Excavation Year: 1998

Excavation Year   1998
Epoch
Latene
Periods
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Tumular grave
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Hunedoara
Locality   Grădiştea de Munte (Grădiştea Muncelului)
Commune   Orăştioara de Sus
Site  Dealul Grădiştii
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 90397.01
Report La Costeşti-Cetăţuie a continuat cercetarea mormântului tumular descoperit anul precedent, dar săparea lui nu este încă încheiată. Principalele noutăţi constau în prezenţa unor fragmente ceramice între pietrele mantalei şi apariţia în inventar a unei piese de bronz care indică datarea certă în a doua jumătate a sec. I p. Chr.
În cetatea de la Sarmizegetusa a început săparea în sistem covor a platoului superior, cercetat înainte doar prin patru secţiuni. Zona investigată prin patru secţiunii paralele aparţine integral nivelării romane. Materialul descoperit constă din ceramică dacică şi romană, material feros dacic de construcţie (cuie, piroane, ţâţâni, armături), fragmente de ţigle si cărămizi, fragmente de pereţi de vase de sticlă s.a. Deocamdată nu s-a găsit nici un complex închis.
În acelaşi sit s-a cercetat parţial Terasa Drum, situată mai jos de zidul roman al cetăţii de pe latura de sud. Acolo nivelarea romană s-a făcut spre sfârşitul prezenţei detaşamentului din Legiunea IV Flavia Felix pe un teren neamenajat anterior de daci. Materialul arheologic este în proporţie de 90% dacic.
În urma unor informaţii locale s-au sondat două locuinţe pe dealul Leurzea la Luncani şi a început verificarea turnului din punctul "La Vămi", situat în apropierea cetăţii de la Blidaru. Constatarea majoră constă în utilizarea unor blocuri de calcar de foarte mari dimensiuni, ceea ce impune găsirea drumului pe care ele au putut fi transportate din cariera de la Măgura Călanului.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu