Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Sarmizegetusa | County: Hunedoara | Site: Forum Novum | Excavation Year: 1998

Excavation Year   1998
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Hunedoara
Locality   Sarmizegetusa
Commune   Sarmizegetusa
Site  Forum Novum
Site Sector Forum Novum
Site name   Colonia Dacica Sarmizegetusa
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Diaconescu Alexandru Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Piso Ioan Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 91063.01
Report Campania 1998 s-a desfăşurat în lunile iulie si august, fiind finanţată de către universităţile din Cluj şi din Koln. Din partea germană la săpături a participat dr. Alfred Schafer cu un grup de studenţi de la universitatea din Berlin.
Continuând programul de cercetări din ultimii ani, lucrările s-au concentrat în partea de est a "basilici! forensis", în paralel cu dezvelirea unei noi suprafeţe din "area fori". Careurile A, B, C, din jumătatea sudică a basilicii amintite şi carourile D, E, F, din cea nordică, au confirmat stratigrafia stabilită în campaniile anterioare, adăugând unele nuanţe şi completând planul clădirilor de lemn de la începuturile coloniei.
Structurile fazei l, de lemn, prezintă aici numai sporadice urme de arsură, în zona cercetată în 1998 se găsea o curte interioară, pavată cu cărămizi bipedale şi flancată la nord de un perete masiv. De-a lungul acestuia a fost descoperit un jgheab carbonizat, în faza a doua, tot de lemn, planul s-a modificat, căci - deşi peretele principal avea acelaşi traseu, apar - în locul curţii de mai înainte - compartimentări ce delimitează o serie de încăperi podite cu lut.
Faza a III-a reprezintă perioada de construire a forului de piatră, când la sud de acesta au fost săpate canale de drenaj. In această perioadă partea sudică a clădirii de lemn din faza II continuă a fi folosită, probabil pentru necesităţile şantierului de construcţie. Chiar şi în faza a IV-a, când la sud de for se construieşte macellum-ul, peretele portant de la clădirea de lemn nu a fost demolat şi a servit la susţinerea unui fel de şopron, unde erau adăpostite lăzi pentru prepararea mortarului.
Faza a V-a corespunde funcţionării macellum-ului cu tabernele şi porticul din faţa lor. Singura noutate faţă de anii precedenţi o constituie faptul că în locul fundaţiilor singulare de pilaştri, în această zonă pare să se fi găsit de la început o fundaţie continuă pentru un stilobat. în atari condiţii este mai greu de sesizat în partea răsăriteană a "basilicii forensis" momentul în care porticul macellum - ului a fost prelungit spre vest, cu ocazia extinderii pieţei, ceea ce în succesiune cronologică înseamnă faza a Vl-a. în momentul următor o parte din taberne au fost dezafectate şi s-au construit două pasaje spre forul traianic. Acum se aşează atât în portic, cât şi în taberne, o podea consistentă de mortar. Sub aceasta a fost descoperită o tegulă cu ştampila PR(aedia) CO(n) S(ulari).
În ultima fază tabernele şi porticul au fost desfiinţate şi s-a construit "basilică forensis", care a fost dezvelită prin săpăturile din perioada interbelică si din a cărui nivel de călcare s-au păstrat numai urme sporadice.
După cum aminteam la început, în această campanie a fost continuată dezvelirea unei părţi din "area fori". A fost completat şirul de baze de statui ecvestre de pe latura de nord a curţii şi, în extremitatea estică, chiar pe axul pieţei a fost dezvelită o bază monumentală, comparabilă ca dimensiuni şi tehnică de lucru cu baza închinată lui Traian în centrul lui forum vetus.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu