Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Sânnicolau Român | Commune: Cefa | County: Bihor | Site: Cefa - La pădure | Excavation Year: 1998

Excavation Year   1998
Epoch
Late Migrations Period (7th - 11th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Bihor
Locality   Sânnicolau Român
Commune   Cefa
Site  Cefa - La pădure
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Crişan Ioan Muzeul "Ţării Crişurilor", Oradea
National Arch. Record Site Code 28255.01
Report Săpăturile au continuat în sectorul D al aşezării prin prelungirea spre nord a celor două secţiuni magistrale S l şi S II cu încă 20 m fiecare, în ceea ce priveşte stratigrafia, situaţia este identică cu cea din anii precedenţi, dar în privinţa materialului arheologic rezultat s-a constatat că nu a apărut material preistoric şi din epoca bronzului. Sporadic, au ieşit la lumină fragmente din prima parte a epocii fierului şi dacice de epocă romană. Au fost surprinse complexe arheologice medievale timpurii - nivelul medieval timpuriu de locuire fiind urmărit în principal de către noi-şi complexe medievale.
Descoperiri medievale timpurii (Sec. VIII-IX). Au fost dezvelite şi cercetate trei complexe: două cuptoare gospodăreşti şi o groapă. Cuptoarele au fost clădite din lut la suprafaţa solului (nivelul de calcare din epocă). Bolta era prevăzută cu deschizături pentru evacuarea fumului. Vatra era amenajată prin lutuire, iar în faţă era situată o groapă de deservire de formă alungită şi albiată, puţin adâncă, în spatele unuia dintre cele
două cuptoare a fost identificată o groapă plină cu lemn carbonizat. Nu există indicii că cele două cuptoare ar fi avut o destinaţie specială, fiind după toate aparenţele cuptoare gospodăreşti, respectiv cuptoare de copt pâine. Datarea acestor cuptoare este asigurată de materialul ceramic găsit în gropile de deservire, constând din fragmente care prezintă caracteristicile ceramicii medievale timpurii din sec. VIII-IX.
Descoperiri medievale timpurii (Sec. XII-XIII). în anul 1998 au fost descoperite două complexe: o locuinţă, şi, pentru prima dată în aşezare, un grajd de vite. Locuinţa avea forma şi dimensiunile obişnuite pentru locuinţele din această perioadă descoperite până în prezent în aşezare (3 x 2,75 m), iar pentru încălzit un cuptor săpat în colţul de nord-est. Grajdul avea dimensiuni ceva mai mari (3,50 x 3 m), în interiorul său au fost găsite
numeroase oase animale, între care scheletul întreg al unei vite cornute. Materialul arheologic găsit în cele două complexe este analog celui provenit anterior din aşezare si constă din fragmente ceramice databile în sec.
XII-XIII. De remarcat, că nu au apărut margini de căldări de lut. Pe un fund de vas era imprimată o cruce ce avea o certă semnificaţie creştină.
3. Descoperiri medievale (Sec. XVI-XVII). Din stratul de pământ corespunzător nivelului medieval coborau până în stratul steril trei gropi cu un conţinut eterogen având (gropile) o destinaţie gospodărescă-menajeră. Ele conţineau în principal resturi ceramice provenite de la vase în unele cazuri întregibile. Atrag atenţia fragmentele de vase de provizii, de mari dimensiuni şi cele pe al căror fund au fost imprimate cruci. Ca piese deosebite, amintim patinele de os, obiecte care prezintă specificul vieţii şi activităţii omeneşti în zona de câmpie joasă cu numerose mlaştini şi bălţi. Ca datare, două din cele trei gropi aparţin sec. XV-XVI, iar una, secolului al XVII-lea.
În viitoarea campanie de săpături preconizăm prelungirea celor două secţiuni magistrale cu încă 20 m pentru a se ajunge până la limita de nord a sectorului D al aşezării. Va fi astfel traversat întregul sector de la sud la nord, rezultând astfel o primă imagine asupra locuirii din aşezare. Apoi ne propunem ca prin alte secţiuni paralele să acoperim întreaga suprafaţă a sectorului.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu