Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Vinţu de Jos | County: Alba | Site: Mănăstirea Dominicană şi Castelul Martinuzzi | Excavation Year: 1995

Excavation Year   1995
Epoch
Late Medieval
Periods
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Monastery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Vinţu de Jos
Commune   Vinţu de Jos
Site  Mănăstirea Dominicană şi Castelul Martinuzzi
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Rusu Adrian Andrei Site director Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 8835.02 8835.07
Report


În a cincea campanie de cercetări arheologice din perimetrul ruinei castelului, construit de către principele Gabriel Bethlen, la Vinţu de Jos, s-au practicat patru secţiuni: S XXI (17 x 2 m); S XXII (8 x 2 m); S XXIII (4 x 3,5 m); S XXIV (10 x 2 m).


Din cadrul complexelor constructive, s-a confirmat pe deplin faptul că, anterior mănăstirii dominicane, a fost începută o biserică, spre sfârşitul sec. XIII. Nu a fost descoperită nici o urmă a porticului din sudul bisericii mănăstirii. S-a delimitat extensiunea spre S a anexelor de E ale mănăstirii. S-a descoperit, de asemenea, zidul median care despărţea cele două şiruri de camere ale anexelor. Ultimele compartimentări ale aliniamentului, mai vechi, nu au fost regăsite datorită unor intervenţii distructive, târzii. Cronologia zidurilor de S ale mănăstirii, a fost foarte bine atestată, printr-un grup de monede, regăsite între trei nivele de construcţie-reparaţie (sec. XIV-mijl.sec.XV). În legătură cu anexele de S ale mănăstirii, cercetările sunt doar începute. O clădire cu lăţimea aproximativă de 5,5 m a fost acolo identificată.


În sec. XVI, anexele mănăstirii au fost utilizate din plin în palatul laic. Cele mai concludente urme provin din clădirile anexe de sud. Un lucru, confirmat cu toată certitudinea, este prezenţa unei palisade duble, care înconjura spre S vechea mănăstire. În colţul de S-E se conturează chiar şi un turn.


În timpul campaniei din 1995, a fost descoperit un singur mormânt (M58).


Între piesele de piatră, profilaturile gotice aparţin anexelor mănăstirii (fragmente de ancadramente de ferestre, portaluri, console, ogive, un fleron de tabernacol). Piesele renascentiste sunt mai neconcludente (două fragmente de ancadramente).


Materialul arheologic este, ca în fiecare an, foarte bogat. Între piesele de fier, contemporane mănăstirii, semnalăm feronerie ornamentală, un lacăt, un pinten încrustat. Între piesele de bronz, sunt prezente aplici de carte ori cu alte destinaţii, "matca" unui sigiliu, un ac cu cap ornamental. S-au descoperit ace de os, sticlărie de construcţie, pahare cu "stropi", fragmente de flacoane şi pahare importate (sec.XVI). Ceramica de construcţie, este ilustrată prin cărămizi pavimentale, hexagonale, olane, ţigle romane. Printre cahle apar reprezentări religioase, din care Sf.Gheorghe este uşor de recunoscut. Pentru secolul XVI s-a stabilit cu certitudine originea majoritar sibiană a pieselor (vultur bicefal, grifon cu scut heraldic, motive florale). În ceramica de uz comun s-au făcut, de asemenea, constatări importante, legate de ceramica fină, de producţie urbană, aparţinătoare sec. XIV-XV. În şirul monedelor, alături de o piesă bătută de regele Bela al IV-lea (1235-1270), au apărut 10 piese din sec. XIV şi câteva din sec. XVI-XVIII.

Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu