Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Târgu Trotuş | County: Bacău | Site: Ţarna Nouă | Excavation Year: 1998

Excavation Year   1998
Epoch
Late Medieval
Periods
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Bacău
Locality   Târgu Trotuş
Commune   Târgu Trotuş
Site  Ţarna Nouă
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Artimon Alexandru Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie "Iulian Antonescu", Bacău
National Arch. Record Site Code 25834.01
Report Autorul se referă la cercetările arheologice întreprinse la Tg. Trotuş, în cadrul unor obiective importante din aşezarea medievală urbană şi anume, Biserica şi cimitirul din secolele XIV-XVII.
Investigaţiile arheologice la aceste complexe s-au efectuat între anii 1981-1983; 1990-1994 si 1997, prin trasarea mai multor secţiuni şi casete în vederea obţinerii unor importante date privind situaţia stratigrafică din interiorul şi exteriorul bisericii. S-au clarificat datele ce se referă la perioada de construire a bisericii, a refacerilor întreprinse la monument cât şi vremea când a fost distrus.
De asemenea, s-au adus precizări importante privind evoluţia cimitirului medieval, a perimetrului lui şi perioada când el a fost abandonat.
Din analiza datelor stratigrafice, a materialelor arheologice s-a constatat că şanţurile de fundaţie ale bisericii erau, la început, umplute cu bolovani de râu şi susţineau la suprafaţă o construcţie de lemn. Pe acest nivel de călcare a primilor constructori s-au descoperit fragmente ceramice datate în vremea voievodului Moldovei Petru l Muşat (1375-1391).
Cercetările au mai relevat, că la mijlocul secolului al XV-lea, s-a produs un incendiu la acest monument.
După refacerea bisericii şi funcţionarea ei într-o anumită perioadă de timp, se produce un incendiu mult mai puternic si care distruge complet construcţia. Acest incendiu s-a produs la sfârşitul secolului al XV-lea. în această vreme se întreprind refaceri ample la acest monument, surprinse peste tot în cadrul cercetărilor arheologice. Se consolidează fundaţia bisericii, cu pietre de râu şi cu pământ galben, în epoca lui Ştefan cel Mare, orăşenii de la Tg. Trotus ridică biserica din zid (pietre de râu si carieră) cu acoperiş din şindrilă.
După această refacere, biserica a durat până în a doua jumătate a veacului al XVII-lea, când va fi abandonată şi dezafectată.
Biserica descoperită la Tg. Trotus face parte din tipul de construcţii dreptunghiulare, cu absida altarului aproape semicirculară, în exterior biserica are o lungime de 17,80 m şi o lăţime de 6,80 m.
Cu prilejul cercetărilor arheologice, s-a observat, că după construirea bisericii, în jurul ei a început să se formeze un cimitir.
în acest scop, pe baza investigaţiilor întreprinse, s-a reuşit să se delimiteze perimetrul cimitirului în zonele de nord, est, vest şi sud, fiind dezvelite un număr de 214 morminte (67 din secolul al XV-lea, 109 din secolul al XVI-lea si 38 din secolul al XVII-lea), care aparţin comunităţii orăşeneşti de rit ortodox, încadrate cronologic în secolele XV-XVII.
Descoperirea perimetrului necropolei în zonele de nord, sud, est si vest, ne-a permis să constatăm că acest cimitir cuprindea o suprafaţă de cca. 6622 m2. Din calculele întreprinse conform normelor ştiinţifice în vigoare, ar reieşi că necropola avea cca. 1468 morminte.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu