Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Trinca | County: R. Moldova | Excavation Year: 1998

Excavation Year   1998
Epoch
Bronze Age
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  R. Moldova
Locality   Trinca
Commune   
Site  
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code **
Report Au fost continuate investigaţiile în aşezarea pluristratigrafică Trinca "Izvorul lui Luca". S-a dezvelit o suprafaţă de 600 m2. Grosimea stratului de cultură variază, de la 0,50 până la 1,0-1,20 m. Materialul arheologic rezultat confirmă, încă o dată, succesiunea orizonturilor cultural-cronologice fixată în anul 1996: paleoliticul superior reprezentat de o colecţie impunătoare de unelte de silex; perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului-cultura Horodiştea-Gordineşti, documentată prin vestigiile unei locuinţe de suprafaţă, a unei gropi menajere, o mare cantitate de ceramică şi ustensile din diferite materiale (silex, os, lut ars); perioadele timpurie şi mijlocie a epocii bronzului reprezentate doar prin material ceramic; perioada târzie a epocii bronzului - prima epocă a fierului căreia îi sunt atribuite resturile unor locuinţe de suprafaţă, platforme din pietre de calcar, vetre deschise (una cu baza din pietre acoperită cu un strat de lut, a doua cu baza din lut ars cu grosimea de circa 10 cm), trei gropi menajere, ceramică şi ustensile de lut ars, silex, calcar, gresie, os şi bronz; vestigii sporadice din perioada medievală timpurie. Din straturile de săpătură şi din complexele investigate provine şi o considerabilă cantitate de oase de animale.
Rezultatele săpăturilor din anul 1998 din aşezarea Trinca "Izvorul lui Luca" sunt de o importanţă deosebită, atât pentru cunoaşterea succesiunii şi culturii materiale a orizonturilor cultural cronologice evidenţiate, cât şi a situaţiei cultural istorice din zona de nord-vest a Moldovei.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu