Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Zau de Câmpie | County: Mureş | Site: La grădiniţă, La bufet, Casa Cocoară | Excavation Year: 1998

Excavation Year   1998
Epoch
Neolithic;
Bronze Age
Periods
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Isolated grave
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Mureş
Locality   Zau de Câmpie
Commune   Zau de Câmpie
Site  La grădiniţă, La bufet, Casa Cocoară
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Lazăr Valeriu Institutul de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai", Târgu-Mureș
National Arch. Record Site Code 120389.03 120389.02
Report În continuarea săpăturilor din anii precedenţi (1977-1986), în campania din august 1998 am efectuat un sondaj pentru verificarea stratigrafiei orizontale a aşezărilor Turdaş, situate pe terasa mijlocie a Pârâului de Câmpie (Tău), investigate înainte sistematic (Fig. l). ("La grădiniţă", "La bufet", "Casa Cocoară").
Sondajul a fost deschis la cca. 15 m V de aşezarea "La bufet" (fig. 1/18), paralel cu aceasta, în spatele "Dispensarului medical uman", în marginea terasei mijlocii, şi a avut dimensiunile de 10 m x 1,5 m, iar orientarea E-V. Dimensiunea mică a suprafeţei sondate a fost determinată de spaţiul liber restrâns: clădirea dispensarului la 3 m şi lanul de porumb la 2 m.
Stratigrafie s-a constatat, în sondaj, că aşezarea are ca depuneri geologice: un strat vegetal (0-0,30 m), urmat de altul cenuşiu-negru, granulos (0,30-0,90 m), care suprapune un strat cenuşiu (0,90-1,50 m). Sub acesta a apărut un strat de gresie şi marnă verzuie, umedă, care pătrundea, în N-E secţiunii, până la -1,63 m, stratul suprapunând o pânză freatică (izvor de apă).
Cele două straturi (cenuşiu-negru, cenuşiu) au conţinut vestigii arheologice, în stratul cenuşiu-negru a fost descoperit, în partea nord-vestică, la -0,65 m, un mormânt de inhumaţie, izolat, aparţinând unui adult. El avea orientarea V-E.
Inventarul mormântului era constituit din trei vase (Fig. II), toate dispuse în semicerc, lângă capul decedatului. Alte obiecte de inventar nu au fost găsite.
În zona mormântului, în nord-vestul pantei terasei au apărut în peretele secţiunii, între -1,40-1,57, numeroase oase mari de bovidee, aşezate deasupra unei platforme de arsură şi chirpic a unei locuinţe secţionate, vestigii asociate cu fragmente ceramice Turdaş.
Cele trei vase ale mormântului, toate de mici dimensiuni, au pereţii relativ groşi, parţial lustruiţi, friabili, culoarea cenuşie-neagră, cu nuanţe cărămizii, ardere incompletă. Miezul pereţilor este constituit din lut nisipos, cuarţ alb şi mică.
Tipologic, vasele ar putea aparţine unor amfore (11/1) şi castroane (N/2, 3). Ele sunt din bronzul timpuriu (cultura Braşov - Schneckenberg, Faza A?).
Ceramica Turdaş are decorul incizat şi pictat, ea putând fi încadrată în grupul Iclod, aşa cum a fost şi cea descoperită în aşezările limitrofe.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu