Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Câmpulung | County: Argeş | Site: Castrul Pescăreasa - Jidava | Excavation Year: 1995

Excavation Year   1995
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Site Category
Defence
Site Types
Camp
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Argeş
Locality   Câmpulung
Commune   mun. Câmpulung
Site  Castrul Pescăreasa - Jidava
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Cioflan Theodor Muzeul Județean Argeș, Piteşti
Negru Mircea Muzeul Municipiului Bucureşti
Petolescu Constantin Site director Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Popescu Mihai
National Arch. Record Site Code 13506.02
Report


Şi în această campanie, cercetările s-au efectuat în retentura castrului (în partea de vest a retenturei, în zona situată între latura de nord şi horreum-principia). Cercetările precedente (1992-1994) au dus la identificarea, în porţiunea dintre fosta secţiune C (vezi planul general al castrului) şi horreum a podelei unei camere a unei barăci militare. Aceasta era pavată cu cărămizi - 7 rânduri de câte 10 cărămizi - cele mai multe păstrate mulţumitor (chiar dacă sunt fisurate şi cojite); pe una din ele s-a descoperit un grafit - "semnătura" unui soldat din cohors I Flavia Commagenorum (este prima atestare a unei trupe auxiliare pe linia de fortificaţii denumită convenţional limes transalutanus). Camera era prevăzută cu instalaţie de hypocaust (pe latura de vest s-au descoperit in situ partea inferioară a tegulelor de pe rândul de bază). Pe podea a apărut şi un fragment de râşniţă, conservat in situ (această podea a fost protejată printr-o construcţie de piatră, cu acoperiş, putând fi vizitată).


Problema care ne-am pus-o în acest an, a fost depistarea urmelor stâlpilor barăcii (barăcilor) militare; în funcţie de ordinea stâlpilor, se poate stabili orientarea acestor barăci. În acest scop, s-au efectuat răzuiri repetate în jumătatea de nord a suprafeţei. Astfel, după răzuirea stratului vegetal antic, au început să apară în zona "c" urmele stâlpilor de lemn ai unei barăci, orientată E-V; este paralelă cu latura de nord a castrului, fiind mărginită spre N de via sagularis.


Baraca, al cărei plan s-a cercetat parţial, cuprinde patru aliniamente de stâlpi. Din primul aliniament, cel dinspre N, s-au depistat 7 stâlpi (distanţele dintre ei variază între 1,5-3 m), cu diametrul de circa 20-25 cm. Din aliniamentul al doilea s-au depistat doar trei stâlpi, unul fiind de dimensiuni mai mari (diam. 0,50 m). Al treilea aliniament de stâlpi este format din stâlpi groşi (diam.0,50 m). S-au identificat 5 stâlpi, aflaţi la aprox. 2,20 m unul de celălalt. Din aliniamentul al patrulea s-a identificat un singur stâlp, în partea de V a barăcii. De asemenea, capătul de V al barăcii este mărginit de un şir de stâlpi; de remarcat că aceşti stâlpi sunt pe linie cu capătul de vest al primei barăci (cea dinspre horreum). Aşadar, baraca se împarte în trei sectoare orientate E-V, cel dinspre N este lat de aprox. 3,5 m şi la fel cel central; dacă scădem lăţimea pereţilor, înseamnă că lăţimea acestor sectoare era de aprox. 3 m. Spre capătul de V al sectorului central s-a descoperit pavajul unei camere (bănuim că avea tot încălzire cu hypocaust); fragmente de cărămidă au apărut şi în partea dinspre E a sectorului de N al barăcii. Sectorul al treilea al barăcii, cel dinspre S, era se pare lat doar de 2,5 m. Probabil, pe aici se intra în şirul de camere din sectorul central. La S de această baracă, s-a identificat un drum interior, orientat E-V, care o desparte de baraca din partea de S a suprafeţei cercetate.


Orientarea barăcilor (E-V) ne-a permis orientarea săpăturilor viitoare, astfel se va cerceta mai întâi baraca dinspre latura de N a castrului, în întregime. În acest scop, s-a continuat dezvelirea unei noi suprafeţe, cea mărginită de liniile imaginare (pornind dinspre N), dintre horreum şi principia; deocamdată s-a dezvelit parţial, doar jumătatea de N a acestei suprafeţe.


Aici s-a decopertat stratul vegetal, sub care s-a dat de pavajul unui drum din incinta fostei întreprinderi miniere; după scoaterea bolovanilor şi răzuirea suprafeţei, au început să apară urme de arsură şi lipitură de lut ars. Prin spăcluirea acestora, la aprox. -0,20-0,30 m adâncime, a apărut un orizont de lipitură de lut ars şi, în special pe partea centrală a suprafeţei, de pietre de râu de dimensiuni mici şi pietriş. În stratul de chirpic (lipitură de nuiele), caroul XVI/10, a apărut o monedă (denar de calitate inferioară, cu urme de arsură) de la Iulia Augusta.


În vederea cercetării acestei barăci, s-a mai pregătit pentru săpătură o porţiune cuprinzând capătul barăcii dinspre via decumana. Aici, în pământul scos altădată de la o groapă de var, s-a descoperit un vârf de lance de bronz de mari dimensiuni (probabil vârf de vexilum).


Aceste suprafeţe, nivelate şi uniformizate, vor fi investigate în campania viitoare, când sperăm să putem identifica traseul întregii barăci. Mai menţionăm efectuarea unor importante lucrări de consolidare-conservare la o serie de obiective din castru (cu fonduri puse la dispoziţie de Inspectoratul Judeţean de Cultură Argeş).

Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu