Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: str. Dealul Furcilor, fişa cadastrală 28635, 28636 | Excavation Year: 1999

Excavation Year   1999
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Medieval
Periods
Roman Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Domestic
Site Types
Urban settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  str. Dealul Furcilor, fişa cadastrală 28635, 28636
Site Sector Oraşul roman Apulum II
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ciobanu Radu Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Gligor Adrian Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.16
Report STR. DEALUL FURCILOR – ORAŞUL ROMAN APVLVM II 4. F.n. (fişa cadastrală 28635, 28636)
În prima jumătate a lunii august1999, au fost efectuate săpături arheologice pentru descărcare de sarcină istorică pe terenul situat pe str. "Dealul Furcilor" f.n din Alba Iulia, proprietar d-l. Valer Retegan. Perimetrul cercetat se situează la aproximativ 50 m est de monumentul ridicat în memoria răscoalei lui Horea şi în apropiere au mai fost puse în evidenţă vestigii aparţinând oraşului roman constituit lângă castrul Legiunii a XIII-a Gemina. Prin săpăturile de faţă am urmărit în special completarea planimetriei unui complex termal de mici dimensiuni descoperit anterior pe un teren învecinat (proprietar d-l. Nedeluş).
Din păcate cele două secţiuni arheologice deschise acum, de 10 X 2 m, dispuse pe direcţia N-S, nu au pus în evidenţă nici un element important al complexului în chestiune. În cadrul primei secţiuni au fost degajate vestigiile a două locuinţe semiadâncite şi un zid transversal aparţinând unui edificiu distrus, toate de epocă romană, afectate pe de o parte de reamenajări medievale şi de lucrări agricole moderne. Aspectul cel mai interesant pus în evidenţă de această primă secţiune îl constituie o groapă menajeră din care au fost recuperate câteva fragmente de stuc, aparţinând complexului termal evocat, însă într-o avansată stare de degradare datorită umidităţii solului. Ca material arheologic au fost descoperite şi de această dată fragmente ceramice de uz comun, un fragment dintr-un obiect de bronz, probabil o aplică, precum şi resturi de oase de animale, inventar caracteristic pentru complexele de acest tip.
În cadrul celei de-a doua secţiuni a fost pusă în evidenţă doar o locuinţă semiadâncită cu acelaşi tip de inventar, ai cărei pereţi erau căptuşiţi cu un strat subţire de var. O parte destul de însemnată a perimetrului cercetat fusese afectată deja de amplasarea unui şanţ modern, orientat nord sud, care a distrus vestigiile de epocă romană şi medievală. Din stratul de dărâmături a fost recuperat un mic fragment dintr-o statuetă de bronz, probabil un picior de grifon, alături de ceramică romană de uz comun.
Având în vedere lipsa unor vestigii arheologice importante, nu se pune problema unor lucrări de conservare.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu