Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: str. Calea Moţilor | Excavation Year: 1999

Excavation Year   1999
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Medieval
Periods
Roman Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  str. Calea Moţilor
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Dragotă Aurel
Inel Constantin
National Arch. Record Site Code 1026.08
Report STR. CALEA MOŢILOR F.n.
În perioada 10 mai-10 iunie 1999, s-au efectuat săpături arheologice de salvare în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului situat pe str.Calea Moţilor F.N., aflat în proprietatea d-lui Voican Ioan. Pentru investigarea amplasamentului s-au trasat două secţiuni – S1 = 18 m x 2 m x –2.95 m şi S2 = 18 m x 2 m x – 3.25 m, orientate pe axul N-S, între ele rămânând un martor de 3.40 m.
S1 a pus în lumină o locuinţă semiadâncită (carourile 5-6, -1.44 m), în care intrarea se făcea după toate aparenţele din direcţia sud. Pe latura vestică a locuinţei, s-a remarcat o peliculă de arsură, destul de uniformă ca grosime (15-20 cm), sub care se afla sterilul arheologic. Inventarul arheologic prelevat a constat din piese de factură romană, respectiv vase ceramice, lucerne şi piese de os cu urme de prelucrare. Un alt aspect demn de remarcat ar fi un edificiu din care s-au surprins două laturi, realizate din cărămidă şi piatră legată cu lut, ce se închid în profilul vestic. Din interiorul acestuia, au ieşit la iveală o gamă diversă de materiale arheologice, între care recipiente din sticlă, unelte din os, cărămizi romane cu ştampila LEG XIII GEM, la care se adaugă şi cahle fragmentare de sec. XVI-XVII. În S2 s-a depistat un bordei roman –B1 (carourile 5-7, -3.25 m), cu mai multe nivele succesive de locuire, din care n-au lipsit piese de os şi metal, lucerne, ceramică sau fragmente de sticlă cu decor. În final, precizăm că într-o groapă menajeră –G3 (caroul 9, -2.80 m) s-a descoperit o monetă de la Marcus Aurelius.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu