Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Izbăşeşti | Commune: Stolnici | County: Argeş | Site: Corbeasca | Excavation Year: 1995

Excavation Year   1995
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Site Category
Defence
Site Types
Camp
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Argeş
Locality   Izbăşeşti
Commune   Stolnici
Site  Corbeasca
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 18983.01
Report Castrul roman de pământ de la Isbăseşti, situat la "graniţa" dintre Fâlfani şi Isbăseşti, pe dealul numit "Corbeasca", făcea parte din sistemul limes-ului transalutan. Sondajul a avut drept principale obiective verificarea informaţiilor referitoare la existenţa acestui castru cu incinta de pământ în locul semnalat de literatura de specialitate, măsurarea lui, precizarea elementelor de fortificaţie, eventuale construcţii ulterioare, alte date privind funcţionarea, garnizoana, rol etc. Au fost practicate două secţiuni, S I, lungă de 126 m şi S II de 142 m şi late de 2 m. Secţiunea I, orientată N-E şi secţiunea a II-a, orientată E-V, au fost trasate astfel încât să poată fi surprinse şanţul (şanţurile) din faţa castrului; berma, incinta propriu-zisă (în cazul nostru ea fiind alcătuită din glii de pământ), valul, via sagularis, pe toate cele patru laturi, precum şi eventualele construcţii interioare (ceea ce s-a şi întâmplat). Spre deosebire de informaţiile anterioare, sondajul a dus la descoperirea, pe latura de sud, a unor bârne cu puternice urme de arsură, probabil poarta de pe această latură, bibliografia anterioară arăta existenţa unei singure porţi, dar pe latura de nord. În concluzie, rezultatele obţinute în campania de cercetări arheologice confirmă existenţa, în acest loc, a unui castru de pământ având elementele de fortificaţie în limitele celor furnizate de izvoare (fossa între 8 - 9 m lăţime şi 2,10 - 3,10 m adâncime, berma de 2,50 - 3,50 m; murus-ul, din glii de pământ lat de 2 - 4 m şi valul de pământ lat de 7,50 - 10 m şi înalt de 1,20 - 2,30 m, via sagularis lată de 2 - 3,50 m) laturile sale măsurând 88, 93, 64 şi 66 m. În ceea ce priveşte construcţiile interioare, ele au fost semnalate, fiind alcătuite din cărămidă, chirpic şi lemn. Tot în timpul acestei campanii, membri colectivului de cercetare au intreprins o periegheză pe Limes Transalutanus pe traseul Urluieni, Ghioca-Cochinesti (Crâmpoaia), Putinei, Flămânda (Poiana, Băneasa, Roşiorii de Vede, Gresia, imaginea creată fiind dezolantă: informaţiile actuale cu privire la locul de amplasare a castrelor precum şi traseul Troianului sunt insuficiente, neclare şi imperfecte (cu foarte puţine excepţii Urluieni şi Isbăseşti, castrele sunt acoperite cu culturi, situaţia acestor terenuri nefiind clarificată).
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu