Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Pânceşti | County: Bacău | Site: Cetăţuia | Excavation Year: 1995

Excavation Year   1995
Epoch
Free Dacians;
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.)
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Bacău
Locality   Pânceşti
Commune   Pânceşti
Site  Cetăţuia
Site Sector
Site name   Tamasidava
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Marin Lăcrămioara Site director Complexul Muzeal "Iulian Antonescu", Bacău
National Arch. Record Site Code 24196.01
Report


S-au continuat cercetările întreprinse în campaniile anterioare (1990, 1991, 1992, 1994) cu scopul de a delimita partea vestică a aşezării. Au fost trasate trei secţiuni de control SIX (30 x 2 m), SX (20 x 1,5 m) şi SXI (60 x 2 m).


În urma săpăturilor efectuate au rezultat urme de locuinţe cuprinzând un interesant material arheologic aparţinând culturii carpice, dar şi unei perioade mai târzii, sec. V-VI. Apar sporadic şi fragmente aparţinând culturii Dridu. Per ansamblu predomină totuşi ceramica de factură carpică. Din ultima categorie amintim fragmentele ceramice ale unor vase lucrate cu mâna, de dimensiuni mici şi mijlocii, modelate din pastă grosolană, care conţine multe impurităţi, în special cioburi pisate şi pietricele. Rar, se observă în pasta unor vase urme de pleavă.


Studiul repertoriului ornamental al ceramicii lucrate cu mâna arată că majoritatea elementelor de ornament folosite de carpi îşi găsesc analogii in Latène-ul dacic târziu (sec I a.Chr - I p.Chr.).La Răcăciuni apar fragmente de vase mici cu brâu cu alveole crestate la baza vasului, însă cele mai frecvente fragmente sunt lipsite de decor.


Fragmentele ceramice de factură carpică, lucrate la roată, provin în majoritate de la vase de dimensiuni mici şi mijlocii, unele din ele fiind ornamentate cu striuri vălurite. Se întâlnesc mai rar şi fragmente din vase mari, de provizii, confecţionate dintr-o pastă bine frământată ce nu conţine nici un fel de ingrediente şi ornamentată cu striuri vălurite sub buză. S-au descoperit şi câteva fragmente dintr-o amforă de culoare cărămiziu-gălbui, ce probabil a fost confecţionată într-unul din atelierele existente în zonă.


Toată ceramica, atât cea lucrată cu mâna, cât şi cea la roată, îşi găseşte originea în ceramica de tradiţie locală specifică veacurilor anterioare din spaţiul est carpatic.


În număr mai mic, au fost descoperite şi fragmente ceramice aparţinând secolelor V-VI, ce provin, în special din vase lucrate cu mâna, şi, mai puţin, din cele lucrate la roată. Sunt preponderente fragmentele de la vasele borcan de diverse dimensiuni, nedecorate. Sporadic, apar şi câteva fragmente ceramice aparţinând culturii Dridu.


În secţiunile deschise s-au descoperit şi numeroase resturi faunistice, fapt ce pune creşterea animalelor pe un loc de frunte al ocupaţiilor populaţiei care s-a aşezat pe acest areal. Analiza resturilor faunistice a dovedit, între altele, pe lângă bovine, ovicarpine şi cabaline, şi prezenţa unor specii incompatibile cu nomadismul, precum porcul domestic.


Deoarece aşezarea se întinde pe câteva hectare, rezultatele obţinute în cele cinci campanii ne îndreptăţesc să continuăm aceste cercetări, cu atât mai mult, cu cât aceste situri dovedesc o continuitate de locuire în centrul Moldovei.

Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu