Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Sânnicolau Român | Commune: Cefa | County: Bihor | Site: Cefa - La pădure | Excavation Year: 1995

Excavation Year   1995
Epoch
Late Migrations Period (7th - 11th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Bihor
Locality   Sânnicolau Român
Commune   Cefa
Site  Cefa - La pădure
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Crişan Ioan Muzeul "Ţării Crişurilor", Oradea
Dumitraşcu Sever Site director Universitatea din Oradea
National Arch. Record Site Code 28255.01
Report


Săpăturile au continuat în sectorul D al aşezării "La Pădure" prin trasarea la V de secţiunea S I E, în paralel cu aceasta, a secţiunii S III în lungime de 30 m. Principalele descoperiri au fost trei complexe feudale timpurii, două locuinţe şi un cuptor. Prima locuinţă, notată cu L15 era semiadâncită, cu acoperişul sprijinit pe stâlpi. În colţul de N-E avea săpat un cuptor ce depăşea cu puţin marginile locuinţei. Spre N, în imediata apropiere a locuinţei, a fost dezvelit un cuptor de mari dimensiuni, a cărui vatră era săpată în stratul virgin. Cuptorul, prevăzut cu suflantă şi orificii pentru fum, avea după toate probabilităţile o destinaţie gospodărească. Urmele de stâlpi arată că există un acoperiş ce adăpostea acest cuptor, notat cu Cp1. Pe baza ceramicii şi a situaţiei stratigrafice, cele două complexe se datează în sec. XII. La mică distanţă, spre N de cuptor, au apărut urmele unei locuinţe de suprafaţă, al cărei contur a putut fi delimitat numai cu aproximaţie. Instalaţia de foc era total distrusă, vestigiile ei fiind risipite în perimetrul locuinţei. Materialul ceramic şi poziţia stratigrafică indică, pentru această locuinţă notată cu L16, un orizont de locuire feudal timpuriu, ce poate fi încadrat cronologic în prima jumătate a sec.XIII. Locuinţa L16 este astfel primul complex din această perioadă dezvelit în aşezare. Au mai fost cercetate o groapă neolitică şi trei gropi feudale, datând din sec. XV-XVI.

Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu