Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Albeşti | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2002

Excavation Year   2002
Epoch
Greek and Hellenistic;
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Greek Age;
Roman Period
Site Category
Defence;
Civil;
Domestic
Site Types
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Albeşti
Commune   Albeşti
Site  Cetate
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Alexandru Nicolae
Bărbulescu Maria
Buzoianu Livia
Georgescu Nicolae
National Arch. Record Site Code 60954.03
Report Cercetarea arheologică din campania 2002 a vizat sectorul A, carourile 6-7-13-20 şi sectorul C, caroul 58. Obiectivele urmărite au vizat raporturile între incintele păstrate şi nivelurile de amenajare a terenului; raporturile între incinte şi pavajele care urmează, la exterior, traseele acestora; complexele de locuire din interiorul spaţiului fortificat. S-a reluat cercetarea suprafeţei ocupate de S A, c 7 şi S C, c 58. Cum martorul între cele două carouri a dispărut, am avut ca repere colţul incintei de sud din S B şi limita de est a incintei a III-a din S A, c 7. Comparaţia cu profilul ? din S A, c 42, constată absenţa primului nivel de tasare; asizele din incinta a II-a (S B) stau pe stâncă, spre limita de est şi pe un strat de pământ care asigură orizontalitatea terenului spre vest. Nivelul II de tasare din piatră coincide cu plasarea primelor asize (de bază) ale incintei a II-a. Peste nivelul de tasare stă un strat gros de pământ amestecat cu pietre, suprapus de o nouă tasare pe care e construit un pavaj. Este vorba de pavajul care urmează, la exterior, incinta a II-a şi care este prezent în carourile 35-28-21 şi 14.
În S C, c 58, exterior incintei a III-a, apare un nou pavaj din pietre mari, acoperind o suprafaţă de 3,30 x 2,70 m; probabil între incinta III şi pavajul ei pe latura de est este acelaşi raport ca între incinta a II-a şi pavajul aferent ei pe latura de sud.
Situaţiile surprinse în carourile noi deschise:
- în S A, c 14 prezenţa la –0,25 m a pavajului exterior incintei a II-a; lungimea pavajului = 4 m; lăţimea = 1,55 m (spre martorul de vest) şi 1,50 m (spre martorul de est); lăţimea bordurii: 0,63 m;
- la 2,30 m de profilul de vest al caroului apare pe direcţia N - S un zid care se opreşte în pavaj (spre nord; spre sud zidul intră în martor). Zidul, construit din blocuri mari de calcar, are L.=2,40 m şi l.=0,50 m;
- la –0,50 m s-a dat peste un alt pavaj (2) din dale mari de calcar (dimensiunile dalelor 1 x 0,66 m); pavajul urmează direcţia N - S a zidului (nu atinge limita de vest a caroului). Raportul între zid şi pavaje: pavaj (1) – zid – pavaj (2);
- în S A, carourile 13-20, au fost surprinse laturile de nord, vest şi est ale unei clădiri de mari dimensiuni, cu pavaj interior; Zidurile clădirii sunt construite din blochete de calcar de dimensiuni medii şi mici; pavajul interior, în schimb, este amenajat din dale mari de calcar. Clădirea are ca dimensiuni: 0,60 m – lungimea laturii de nord; 2 m – lungimea laturii de vest şi 1,60 m – lungimea laturii de est; zidurile au lăţimea de 0,60 m.
- pe latura de vest a caroului 20 se păstrează pe o lungime de 2,10 m zidul de est al încăperii din S A, c 29; lăţimea zidului este tot de 0,60 m. Încăperea din S A, c 27 (care continuă parţial şi în S A, c 20) are ca dimensiuni: 5,60 m – lungimea laturii de nord; 1,70 m – lungimea laturii de vest (latura, păstrată în martor, este marcată prin plăci de calcar aranjate pe cant); 2,10 m – lungimea laturii de est.
- în colţul de nord-est al caroului 13, la –0,45 m, a fost descoperită o vatră. Marcată de pietre de calcar aşezate circular, vatra prezintă o lipitură superioară. Axa vetrei este de 0,90 m; vatra stă pe o substructură de piatră şi pământ groasă de 0,10 m.
Situaţiile înregistrate în S A carourile 41-34-27-20-13 permit constatarea plasării construcţiilor pe acelaşi aliniament. Adâncimea la care s-a ajuns în carourile menţionate este aceea a nivelului superior de piatră tasată (-0,55 m). Suprafaţa din imediata apropiere a incintei a II-a din S B – care corespunde S A, c 35-28-21-14, nu este ocupată de vreo construcţie cu rol de locuinţă. Cu excepţia pavajului paralel incintei a II-a (la care ne-am referit), singurele amenajări sunt zidul N - S din S A, c 14. Cum în profilele de nord ale carourilor 27-20 şi într-un sfert din caroul 13 se profilează o denivelare (pământ negru, nepigmentat şi netasat, lipsit de orice urmă arheologică), zidurile respective au probabil doar rol de sprijin.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu