Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2002

Excavation Year   2002
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Roman Period;
Byzantine Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Defence
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Cetate
Site Sector
Site name   Capidava
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Covacef Zaharia
Dobrinescu Cătălin
Florescu Radu
Matei Cristian
Miron Costin
Opriş Ioan Carol
Pinter Zeno-Karl
Ţiplic Ioan Marian
National Arch. Record Site Code 63063.01
Report În decursul campaniei 2002 la Capidava s-a lucrat în cinci sectoare după cum urmează: în sectorul 1 dl. lector univ. Cristian Matei a continuat cu cercetarea carourilor OP51 unde a identificat o încăpere dintr-un edificiu cu ziduri de piatră cu pământ din secolele V - VI p .Chr. cu mai multe intervenţii constructive în cursul acestei perioade. În sectoarele III, respectiv VI, dl. lector univ. Ioan Carol Opriş a continuat cercetarea carourilor ŢUV72 identificând urmele unui bordei necunoscut din sec. IX-XI p. Chr., precum şi urme de locuire foarte puţin consistente din secolul VII p. Chr. În sectorul V dna conf. univ. Zaharia Covacef a continuat dezvelirea a trei bordeie din perioada medio-bizantină, precum şi identificarea urmelor din faza romano-bizantină, întretăiate de aceste bordeie. În sectorul VII dl. lector univ. Costin Miron a continuat curăţirea ariei sectorului de depunerile medio-bizantine ceea ce a prilejuit constatarea că vestigiile corespunzând fazei de tranziţie (secolul VII p. Chr.) precum şi celei romano-bizantine au fost practic rase de marele seism de la începutul secolului VII p. Chr., peste stratul de moloz purtat, consecinţă a lunecării de terenuri în Dunăre, fiind depuse direct resturile de cultură medio-bizantine (secolele IX-XI), gropile de bordeie corespunzând acestor resturi de cultură adâncindu-se în stratul de moloz purtat amintit mai sus. În sfârşit, în sectorul 9 a efectuat cercetări dl. dr. Valeriu Georgescu şi anume: a deschis o secţiune perpendiculară pe curtina a a zidului de incintă, şi anume pe extremitatea acesteia de sud-vest. De asemenea a cercetat mamelonul – rest de carieră – de la vest de cetate, prin mai multe secţiuni care au acoperit întreaga suprafaţă a acestuia. Aici a fost descoperit un ansamblu de două ziduri de piatră cu pământ ce se întâlnesc formând un unghi drept, resturi probabil ale unei locuinţe extramurane. Restul acestei construcţii s-a pierdut fiind distrus de cariera fraţilor Ghenciu, înainte de anul 1920, iar mare parte din depunerile înlăturate constau din steril de carieră.
Şi în anul 2002 au fost continuate lucrările de conservare primară la curtinele H şi I. Prin acestea practic întreaga incintă este conservată. Pentru anii care vin activitatea de conservare se va orienta către edificiile termelor, ale instalaţiei portuare şi al basilicii creştine, pentru ca ulterior să abordeze conservarea primară a construcţiilor ruinate din sectoarele III şi V. [Radu Florescu]
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu