Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2002

Excavation Year   2002
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Roman Period;
Byzantine Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Defence
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Cetate
Site Sector Sectorul VII
Site name   Capidava
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Covacef Zaharia Sector director Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Dobrinescu Cătălin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Florescu Radu Site director Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti
Matei Cristian Sector director Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti
Miron Costin Sector director Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Opriş Ioan Carol Sector director Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Pinter Zeno-Karl Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Ţiplic Ioan Marian Sector director Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
National Arch. Record Site Code 63063.01
Report Săpăturile coordonate de lect. univ. Costin Miron şi executate de studenţi ai Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu din Sibiu, s-au concentrat şi în această campanie asupra părţii de NE a sectorului VII, carourile 77-76.
A fost continuată degajarea zidului longitudinal, pe care au fost alipite bordeiele 255, 256, 257, şi care uneşte zidul de incintă de pe latura de est cu absida din carourile c-d 72, a construcţiei ce se întinde în spaţiul carourilor a-b-c-d 72-71-70-69. În urma recentei degajări zidul îşi păstrează elevaţia de 1 m, iar paramentul de sud-vest este prăbuşit în continuare pe jumătatea superioară şi în carourile d 74-73.
Spre deosebire de observaţiile de anul trecut (vezi CCA, campania 2001), în caroul d 74 a apărut o dărâmătură pe o lungime de trei metri care apare ca o fostă ramificaţie laterală a zidului longitudinal menţionat mai sus. Mortarul folosit la acest zid este de bună calitate cu multă cărămidă pisată, foarte asemănător cu cel din zidul longitudinal. Între dărâmături au apărut olane sparte, fragmente tegulare şi o bârnă groasă arsă, păstrată parţial.
Săpătura a fost extinsă spre limita de sud-vest care este constituită aici de edificiul cu absidă, bordeiul 256 fiind demontat integral, pentru aducerea la acelaşi nivel a carourilor c-d 77-76-75, unde stratigrafia este foarte complexă şi dificil de urmărit din cauza numeroaselor intervenţii medio-bizantine în straturile romano-bizantine. Inventarul scos este comun, fragmente ceramice medio-bizantine striate, şi multe fragmente ceramice romano-bizantine, provenind de la mai multe amfore cu coaste şi striate. Un singur vas, o amforă cu coaste de dimensiuni mari a putut fi reîntregită de studenţii specializării Conservare-Restaurare din Facultatea de Istorie şi Patrimoniu – Sibiu. Alături de ceramică printre descoperirile mobile se numără şi un pahar, probabil, sau un clopoţel de bronz foarte oxidat, partea exterioară cu oxid de fier, iar la interior cu oxid de cupru, găsit în caroul c 75. Tot aici au apărut un cap de cheie şi o tortiţă tot din bronz.
În bordeiul 256 au fost descoperite la un loc, pe o arie de 40 x 40 cm, 9 oase de viţel lustruite (probabil de la rulare sau folosire îndelungată), cu urme de prelucrare. Problemele puse de sectorul VII rămân în continuare foarte complexe, iar cercetările înaintează anevoios din cauza declivităţii terenului, şi a săpăturii destul de restrânse care nu pot da un răspuns imediat necunoscutelor din acest sector care are o suprafaţă destul de mare. În campaniile viitoare poate vom afla, şi parţial ar fi bine, cum a arătat partea de sud-vest a cetăţii, şi dacă această parte are actuala configuraţie datorită intervenţiei voite a locuitorilor cetăţii - care ar fi putut-o terasa - sau în urma unor mişcări seismice.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu