Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2002

Excavation Year   2002
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Roman Period;
Byzantine Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Cetate
Site Sector Sector extramuran VIII
Site name   Capidava
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Covacef Zaharia Sector director Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Dobrinescu Cătălin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Florescu Radu Site director Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti
Matei Cristian Sector director Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti
Miron Costin Sector director Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Opriş Ioan Carol Sector director Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Pinter Zeno-Karl Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Ţiplic Ioan Marian Sector director Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
National Arch. Record Site Code 63063.01
Report În campania anului 2003 au fost continuate lucrările la secţiunile magistralei I (S 1 şi S 2) deschise în anul 2001 şi a fost continuată magistrala stratigrafică, deschizându-se o nouă secţiune S 3 (20 x 2 m).
Totodată, prin continuarea lucrărilor la S1 s-a ajuns la nivelul bizantin din care au fost puse în evidenţă fundaţiile unei construcţii din care au rezultat obiecte ceramice şi din sticlă, precum şi monede, ultimele nefiind încă determinate. Materialul ceramic rezultat este caracteristic secolelor V-VI p. Chr. Tot acest nivel bizantin este căpăcuit de o nivelare peste care sunt suprapuse fundaţiile zidurilor dezvelite în campania 2001, iar într-o etapă ulterioară construirii acestora a avut loc şi construirea bordeiului B 1, ce a folosit ca perete de est paramentul unui zid. S-a mai putut constata că nivelul de construcţie a zidurilor Z 1 şi Z 2 a fost amenajat într-un strat cu materiale de secol VI, ceea ce indică ca şi perioadă de construcţie o perioadă ulterioară secolului al VI-lea. Sub fundaţia zidului Z 3 a fost descoperită o monedă, dar care încă nu fost determinată.
În carourile 3-4 ale secţiunii S1 a fost dezvelit parţial şi o construcţie cu fundaţie din piatră nelegată cu mortar, ce se datează pe baza materialului arheologic descoperit în interiorul ei anterior secolului al VI-lea.
În S 2 prin continuarea lucrărilor s-a descoperit în carourile 2-4 resturile unei construcţii cu tălpi de lemn, dublate de un rând de piatră, între aceste tălpi aflându-se o aglomerare de pietre ce pot proveni dintr-o demolare. Distrugerea acestei construcţii de mari dimensiuni a avut loc ca urmare a unor acţiuni violente, deoarece bârnele din lemn sunt carbonizate, iar cantitatea de cenuşă este foarte mare. Materialul ceramic descoperit în carourile 2-3 este caracteristic secolelor VIII-IX, fiind vorba de ceramică cenuşie, striată de tip Dridu B.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu