Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Gârla Mare | County: Mehedinţi | Site: km fluvial 840 | Excavation Year: 2002

Excavation Year   2002
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Agriculture and Subsistence;
Domestic
Site Types
Rural settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Mehedinţi
Locality   Gârla Mare
Commune   Gârla Mare
Site  km fluvial 840
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Scurtu Florin SC GEI PROSECO SRL, Bucureşti
Stângă Ion Site director Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin
National Arch. Record Site Code 111792.02
Report Campania de cercetare arheologică a anului 2002 a urmărit dezvelirea în totalitate a magaziei-depozit, cercetată parţial în anul 2001 şi descoperirea a noi construcţii adiacente fermei agricole.
Magazia-depozit a fost descoperită în întregime. Construcţia cu fundaţie de piatră are lungimea de 27 m şi lăţimea de 13,5 m, compartimentată în camere foarte mari şi de mărime medie, cu două faze de refacere şi extindere în acelaşi timp. Construcţia are zidurile exterioare groase de 0,60 m, păstrate pe înălţimi de 0,07-0,75 m, iar zidurile interioare, despărţitoare, late de numai 0,40-0,50 m. În interiorul acestor "camere" au fost descoperite mai ales vase de dimensiuni mari (amfore şi chiupuri, unele cu ştampile). Monedele descoperite ca şi condiţiile stratigrafice, ne confirmă propunerile anterioare de datare a aşezării între începutul secolului al II-lea şi prima jumătate a secolului al III-lea.
Prin secţiunea nr. 24 – trasată pe botul primei terase a Dunării, într-un loc cu multe fragmente ceramice, s-a urmărit descoperirea altor construcţii adiacente fermei. În secţiunea 24 a fost descoperită o locuinţă modestă, cu podea neamenajată.
Ineditul acestei locuinţe constă în existenţa unor fundaţii din piatră, nefasonată, legată cu pământ, completată pe una din laturi cu fundaţie şi zid din bolovani de chirpic. În mijlocul locuinţei a fost descoperită o vatră circulară, portabilă, lucrată în formă de cerc. Urmele păstrate pe vatră ne arată că ea a fost lucrată pe un pat de nuiele, undeva în afara locuinţei. În interiorul pereţilor vetrei se păstrează urme de nuiele folosite drept armătură. Uscată, vatra a fost adusă pe patul de nuiele în locuinţă şi arsă în timpul folosirii. Pe vatră, în urma unei distrugeri, au fost surprinse de prăbuşirea acoperişului, un opaiţ cu ştampila IANUARIUS, două mortaria, neştampilate, producţie locală, monede şi podoabe din bronz. Spaţiul locuinţei dezafectate în urma unui incendiu, a fost folosit ulterior ca depozit pentru rebuturile ceramice ale unui atelier de olar. A fost descoperită o cantitate impresionantă de fragmente ceramice, multe sparte, arse neuniform sau deformate la ardere. Printre ele 9 ştampile identice in solea şi alte două în formă de cârmă de vas, ne indică iarăşi o producţie locală.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu