Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Gârla Mare | County: Mehedinţi | Site: km fluvial 840 | Excavation Year: 2002

Excavation Year   2002
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Agriculture and Subsistence;
Domestic
Site Types
Rural settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Mehedinţi
Locality   Gârla Mare
Commune   Gârla Mare
Site  km fluvial 840
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Scurtu Florin SC GEI PROSECO SRL, Bucureşti
Stângă Ion Site director Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin
National Arch. Record Site Code 111792.02
Report Cercetările geofizice (magnetometrice) au fost realizate în primăvara anului 2002 pe zona ocupată de villa rustica descoperită parţial prin mai multe campanii de cercetare arheologică.
Măsurătorile magnetometrice au fost efectuate de-a lungul a două profile informative, orientate VNV – ESE (azimut 1100), cu lungimea de 50 m fiecare, amplasate pe o zonă în care săpăturile arheologice au evidenţiat ziduri (construite dintr-un calcar cochilifer) aparţinând acestei villa rustica. Măsurătorile nu au fost perturbate (prin efect de relief) de aceste săpături, deoarece la sfârşitul campaniei precedente secţiunile arheologice au fost astupate cu pământul escavat din ele, astfel încât în momentul măsurătorilor ele nu erau vizibile în nici un fel la zi (suprafaţa, agricolă, era deja arată şi semănată).
Unul dintre profile a traversat chiar zona cercetată arheologic, celălalt a fost amplasat paralel cu primul, la distanţa de 6 m nord-est de acesta.
Se poate constata că de-a lungul profilului care traversează zona deja cercetată arheologic (curba marcată cu cerculeţe) apar foarte clar anomalii cu lungime de undă mică, cu amplitudini de până la 100 nT, care ar trebui să se suprapună cu poziţiile zidurilor evidenţiate în săpătură, în timp ce pe profilul vecin anomaliile sunt mult mai slabe, deşi sunt detectabile. Explicaţia este dată de prezenţa unui strat superior continuu de cărămizi şi ţigle fragmentare, rezultat probabil din dărâmarea acoperişurilor construcţiilor romane, care a rămas ca atare în zona profilului nord-estic, în timp ce în zona săpată aceste resturi tegulare au fost omogenizate şi amestecate cu pământul din întreaga săpătură. Cum materialele tegulare au o susceptibilitate magnetică mare, diferenţa se vede în efectul magnetometric: stratul de cărămizi şi ţigle bruiază parţial efectul construcţiilor din piatră de sub ele, astfel încât acestea din urmă apar sub formă de anomalii mult mai slabe.
Se remarcă de asemenea, în cele două profile, faptul că valorile câmpului magnetic sunt foarte diferite numai în zona centrală a acestora, pe o lungime de cca. 30 m, în timp ce valorile obţinute la capetele profilelor sunt foarte asemănătoare, ceea ce ne conduce la concluzia că profilul sud-vestic depăşeşte la ambele capete zona săpată şi acoperită ulterior.
Rezultatele obţinute în anul 2002 arată că cercetarea geofizică (în primul rând magnetometrică) poate evidenţia la Gârla Mare amplasamentul zonelor locuite (detectabile din cauza prezenţei stratului de resturi tegulare), dar poate şi să individualizeze, în mod diferit în funcţie de situaţia stratigrafică, temeliile zidurilor de calcar aflate sub suprafaţa solului.
Cercetările au fost realizate din fonduri ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării (programul CERES) şi vor continua şi în anul 2003.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu