Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Hunedoara | Site: Castelul Corvineştilor | Excavation Year: 2002

Excavation Year   2002
Epoch
Hallstatt;
Late Medieval;
Modern
Periods
Hallstatt;
Middle Medieval Period;
Modern Age
Site Category
Defence
Site Types
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Hunedoara
Locality   Hunedoara
Commune   mun. Hunedoara
Site  Castelul Corvineştilor
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Diaconescu Dragoş Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara
Roman Cristian Constantin Site director Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara
National Arch. Record Site Code 86829.02
Report Turnul tezaur (parter)
Această săpătură de salvare, desfăşurată la parterului turnului tezaur, plasat în partea de nord-vest a castelului, a fost cuprinsă în proiectul de restaurare al monumentului medieval de la Hunedoara, această intervenţie fiind completată de cea din sacristia capelei. Au fost trasate 2 casete, cu dimensiunile de 1,50 x 1,50 m, plasate în colţul de est (C 1/2002) şi respectiv vest (C 2/2002), prima casetă urmărind surprinderea raportului dintre zidul de incintă şi turn şi cunoaşterea stratigrafiei din acest sector. Cota 0 a săpăturii a constituit-o ultima pardoseală din lemn, ce a suprapus încă două pardoseli, a căror datare o legăm de lucrările de restaurare din anii 1956-1968.
Primul nivel în ordinea excavării (notat 3), de culoare brun, nisipos, gros de cca. 0,30 (0,35) m, cuprindea un bogat material arheologic (ceramică, fragmente de cahle, smălţuite, cu motive vegetale, puţine resturi osteologice) şi suprapunea o lentilă de mortar şi ciment, sub care s-a pus în evidenţă al doilea nivel (notat 2). Acesta prezenta o culoare gălbuie, textura fiind nisipoasă. Materialul arheologic este compus din ceramică, resturi de cahle, mici fragmente de sticlă). Sub adâncimea de –0,80 (0,85) m şi până la cca. -1,90 m s-a evidenţiat următorul nivel (notat 1), de culoare cenuşiu închis, cu resturi de dolomită în compoziţie, având puţin material arheologic aparţinând perioadei medievale, alături de care se distinge şi material ceramic preistoric (hallstattian), săpătura neputând fi continuată din cauza structurii lipsite de densitate a nivelurilor de umplere a parterului turnului respectiv.
În caseta 1, după îndepărtarea pardoselilor de lemn, a fost pusă în evidenţă sub instalaţia de foc, o structură compactă de piatră şi cărămidă, legate cu mortar, lipită de latura estică a încăperii, a cărei bază era aşezată la adâncimea de -0,90 m pe o lentilă subţire, formată din calcar dolomitic. La adâncimea de -0,35 m, zidul turnului prezenta pe latura nordică a casetei o îngroşare cu cca. 10-11 cm la interior, iar la -0,40 (-0,45 m), a fost surprinsă o lentilă de mortar în amestec cu ciment, groasă de 5-10 cm, identificată în ambele casete săpate, lentilă deranjată doar de structura de piatră şi cărămidă, folosită ca şi suport pentru instalaţia de încălzit. Reţine atenţia prezenţa unor fragmente de lemn la -1,10 m, aflate într-o stare bună de conservare.
Materialul arheologic descoperit, ca şi parcurgerea documentaţiei de şantier privind ultima lucrare de restaurare, permit încadrarea nivelurilor 1 şi 2 în secolul XVII, în timp ce nivelul 3, ca şi amenajarea din colţul de nord-est al încăperii, aparţin sfârşitului secolului XIX şi perioadei 1956-1968.
Materialele arheologice sunt înregistrate şi depozitate în cadrul MCC Hunedoara.

Sacristia capelei
Sacristia este poziţionată în partea nordică a capelei castelului, spaţiul având o formă trapezoidală, fiind trasate două casete (C 1, C 2), săpătura fiind implicată de către proiectul de restaurare şi punere în valoare, aflat în derulare.
Cea mai completă secvenţă stratigrafică a fost obţinută pe axa transversală a sacristiei prin practicarea casetei, numerotată C 1/2002, având dimensiunile de 2,90 x 2,40 m. Astfel au putut fi distinse 5 niveluri arheologice în următoarea succesiune a excavării:
- pardoseală de cărămidă (cu dimensiunile: lungime=30 cm, lăţime=15 cm, grosime=6 cm), dispusă în parchet, bine păstrată, surprinsă aproape integral, excepţie făcând colţurile de nord-vest şi sud-vest, unde probabil existau instalaţii de foc.
- nivel de culoare brun deschis, prăfos, cu fragmente de piatră, în general, de dimensiuni mari şi medii, fragmente ceramice şi resturi de material metalic. La baza acestui nivel de umplere a fost identificat un denar, emis de Matias II (1608-1619).
- nivel de călcare, compact, lutos, identificat pe toată suprafaţă casetei, acesta fiind tăiat de o rigolă de cărămidă, ce parcurgea transversal sacristia, această amenajare având în capătul estic o scurgere de tip "gură de canal".
- nivel de culoare brun, cu nuanţe roşcate, nisipos, în care au fost descoperite două monede aparţinând secolului XV.
- nivel de culoare neagră, compact, lutos, în care apare o monedă, emisă în secolul XV.
- nivel de culoare brun, ce suprapune un nivel de umplutură (5), constituit din fragmente de calcar dolomitic, de dimensiuni mari, fără mortar, având ca scop nivelarea primară a spaţiului sacristiei.
Analiza numerosului material arheologic (ceramică, obiecte metalice, piese de os, monede), excepţie făcând ultimul nivel (5), arată faptul că primul nivel în ordinea săpării, aparţine cronologic, primei jumătăţi a secolului al XVII-lea, legat de lucrările întreprinse de principele Gabriel Bethlen, în timp ce celelalte niveluri aparţin secolului XV.
Materialele arheologice sunt înregistrate şi depozitate în cadrul Muzeului Castelul Corvineştilor Hunedoara.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography Silviu Istrate Purece, Cristian C. Roman, Dragoş Diaconescu, Andrei Gonciar, Descoperiri monetare pe şantierul de la Hunedoara, punctele "Sacristia capelei" şi "Grădina Castelului". Campania 2001, Acta Terra Septemcastrensis 1, 2002, 165-170.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu