Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Gorneşti | County: Mureş | Site: Spre hotar | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Bronze Age;
Free Dacians;
Early Medieval
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Mureş
Locality   Gorneşti
Commune   Gorneşti
Site  Spre hotar
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Petică Mihai Site director Muzeul Judeţean Mureş
Zrinyi Andrei Muzeul Judeţean Mureş
National Arch. Record Site Code 117186.02
Report În vederea finalizării cercetărilor arheologice întreprinse între anii 1992 - 1993, în punctul "Spre hotar", am efectuat o scurtă campanie de săpături, între 24.10. - 29.10.1994. Durata campaniei s-a datorat lipsei posibilităţilor financiare la nivelul muzeului.
Astfel, nu am putut trasa şi lucra decât într-o singură secţiune, de 10 x 2 m, având orientarea N-S, la o distanţă de 4,50 m de limita sudică a celei săpate în anul 1993. Măsurătorile în teren s-au efectuat de la borna topografică CSA 481, aflată în apropiere.
După îndepărtarea solului negru, de arătură, conţinând şi acesta diverse fragmente ceramice împrăştiate cu ocazia lucrărilor agricole, a urmat un nivel brun-negricios - stratul de cultură, având o grosime de cca. 1,00 m, după care a urmat lutul galben, tare, 0,25 m.
Demn de constatat sunt între m 8-10 puternice urme de arsură care apar în profilul vestic, la 0,60 - 0,85 m. Acestea sunt aşezate pe o lentilă de lut galben de cca. 10 - 12 cm., amestecate cu fragmente de chirpici şi fragmente ceramice, aparţinând epocii bronzului. Pe lângă acestea, mai apar fragmente decorate cu linii în val sau orizontale de culoare cărămizie, sau ornamente cu impresiuni executate cu unghia, de culoare cenuşiu-deschis. Multe buze de vase feudal timpurii şi o toartă (Sântana de Mureş), lucrată dintr-o pastă cenuşiu-deschis, bine lustruită. Lentila în cauză se profilează şi în planul secţiunii pe o suprafaţă în formă de potcoavă, de cca. 1,30 m. În profilul nordic înregistrăm 2 fragmente de gresie.
Avem de-a face, probabil, cu o locuinţă din epoca bronzului; o datare mai exactă, în momentul de faţă, neputându-se face.
În m 0 - 3,25 la - 0,75 - 0,90 m, înregistrăm în profilul estic, material ceramic divers, de culoare roşie şi cenuşie, fragmente de funduri de vase (diam. 9 cm.), toartă de vas, fragment Coţofeni, mult chirpici cu urme de nuiele, un fragment de râşniţă şi 2 lespezi din gresie trecute prin foc, material osteologic. Şi aici va fi existat o locuinţă ce şi-a avut începuturile în perioada de tranziţie la epoca bronzului.
De remarcat amestecul de material ceramic aparţinând diverselor epoci, precum şi greutatea stabilirii unei stratigrafii cronologice.
Probabil, explicaţia constă în deranjarea zonei survenită în perioada feudalismului timpuriu, numai aşa putându-se explica faptul că la o adâncime de 0,75 - 0,90 m, găsim material ceramic şi din epoca bronzului şi din secolul IV şi din secolele X - XII.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu