Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Luncaviţa | County: Tulcea | Site: Cetăţuia | Excavation Year: 2002

Excavation Year   2002
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Hallstatt;
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Eneolithic;
Bronze Age;
Hallstatt;
Roman Period
Site Category
Domestic
Site Types
Tell
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Luncaviţa
Commune   Luncaviţa
Site  Cetăţuia
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ailincăi Sorin Cristian
Bălăşescu Adrian
Haită Constantin
Haită Geanina
Maillé Michel
Micu Cristian Leonard
Radu Valentin
Ştefan Ilie
National Arch. Record Site Code 160699.02
Report Materialul faunistic provine din primul nivel de locuire, atribuit culturii Gumelniţa A2. Lotul de oase analizat numără peste 2000 de resturi, din care au fost determinate până la nivel de specie 1320 (66%).
S-au identificat cinci specii de mamifere domestice: Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Sus domesticus, Canis familiaris şi patrusprezece de mamifere sălbatice: Lepus europaeus, Castor fiber, Canis lupus, Vulpes vulpes, Meles meles, Martes sp., Lutra lutra, Lynx lynx, Felis sylvestris, Equus caballus, Sus scrofa, Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Bos primigenius.
Raportul dintre animalele domestice şi sălbatice este de aproape 1 la 1, atât ca număr de resturi, cât şi ca număr minim de indivizi ceea ce sugerează o contribuţie aproape egală între creşterea animalelor şi vânătoare în cadrul economiei de subzistenţă.
Dintre animalele domestice, bovinele predomină, ele fiind urmate de suine si ovicaprine. Ceea ce este interesant însă, este faptul că s-au identificat o serie de resturi de câine care prezintă urme ce atestă consumul alimentar al speciei
Dintre animalele sălbatice, cerbul ocupă primul loc ca număr de resturi, el fiind urmat de mistreţ şi căprior ceea ce atestă că vânătoarea joacă un rol important pentru comunitatea eneolitică de la Luncaviţa. Vânatul furniza pe lângă carne, şi alte produse, cum ar fi coarne, tendoane, oase, piei şi blănuri.
În acest moment al studiului putem spune că populaţiile gumelniţene din faza A2 prezintă strategii alimentare diverse, care traduc probabil adaptări ale populaţiilor preistorice la medii geografice diferite. Este dificil să explicăm de ce în eneolitic, o perioadă preistorică în cursul căreia se consideră că activitatea de creştere a animalelor joacă un rol important, se întâlnesc comunităţi la care vânătoarea îşi aduce un aport substanţial (Carcaliu, Însurăţei, Luncaviţa) la economia de subzistenţă.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu