Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Luncaviţa | County: Tulcea | Site: Cetăţuia | Excavation Year: 2002

Excavation Year   2002
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Hallstatt;
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Eneolithic;
Bronze Age;
Hallstatt;
Roman Period
Site Category
Domestic
Site Types
Tell
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Luncaviţa
Commune   Luncaviţa
Site  Cetăţuia
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ailincăi Sorin Cristian
Bălăşescu Adrian
Haită Constantin
Haită Geanina
Maillé Michel
Micu Cristian Leonard
Radu Valentin
Ştefan Ilie
National Arch. Record Site Code 160699.02
Report În campania din 2002 datorită orientării săpăturilor către sondajele stratigrafice materialul arheozoologic a fost obţinut doar prin cernerea la sec a sedimentului rezultat din nivelul cultural Gumelniţa. Din această cauză în compoziţia faunistică nu există schimbări. Aceeaşi taxoni au fost determinaţi: Mollusca, Pisces şi Reptilia.
Mollusca. Este prezentă de 82 resturi ale bivalvelor Unio pictorum, Unio tumidus, Unio crassus, Anodonta cygnaea, şi Cardium (Cerastoderma) edule. Dintre melci au fost identificate doar 2 resturi aparţinând gasteropodului Cepaea vindobonenesis.
Pisces. S-au identificat 2523 resturi de peşti dintre care s-au determinat 36,5%. Spectrul taxonomic nu diferă faţă de eşantioanele anterioare. Am determinat resturi aparţinând taxonilor comuni în Dunăre ca: morunul (Huso huso), păstrugă (Acipenser stellatus), ştiuca (Esox lucius), platica (Abramis brama), avat (Aspius aspius), batcă (Blicca bjoerkna), crap (Cyprinus carpio), babuşca (Rutilus rutilus), roşioara (Scardinius erythrophtalmus), lin (Tinca tinca), somn (Silurus glanis), bibanul (Perca fluviatilis) şi şalău (Stizostedion lucioperca).
Reptilia. Doar broasca ţestoasă de apă Emys orbicularis a fost identificată prin 55 resturi de plastron şi carapace.
Studiul materialului din această campanie nu aduce mari noutăţi faţă de anii precedenţi. Ca o noutate putem considera doar prezenţa a încă două noi specii de cyprinide în contul peştilor, fapt datorat cernerii sedimentului.
Cum am menţionat şi anul precedent abordare unei noi strategii de prelevare va putea verifica rezultate obţinute, fapt ce ne va ajuta să tragem concluzii pertinente despre ultimul nivel de locuire eneolitic.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu