Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Nufăru | County: Tulcea | Site: Trecere bac, proprietăţile A. Petre, M. L. Dumitrescu, I. Rubanschi | Excavation Year: 2002

Excavation Year   2002
Epoch
Hallstatt;
Latene;
Early Medieval
Periods
Hallstatt;
La Tène;
Byzantine Period
Site Category
Defence
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Nufăru
Commune   Nufăru
Site  Trecere bac, proprietăţile A. Petre, M. L. Dumitrescu, I. Rubanschi
Site Sector Punctul Trecere bac
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Andonie Corneliu Muzeul Militar Naţional "Regele Ferdinand I"
Apostol Virgil Muzeul Naţional de Istorie a României
Bănăseanu Anca Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Cârligeanu Andi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti
Damian Oana Site director Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Damian Paul Muzeul Naţional de Istorie a României
Eftimie Ioana Universitatea "Ovidius", Constanţa
Haită Constantin Muzeul Naţional de Istorie a României
Ioniţă Vasile Muzeul Bucovinei, Suceava
Mușter Claudia Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti
Oanea Ovidiu Universitatea "Ovidius", Constanţa
Stănică Aurel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Ştirbulescu Christina Muzeul Naţional de Istorie a României
Ţiculeanu Gelu Muzeul Bucovinei, Suceava
Vasile Mihai Muzeul Naţional de Istorie a României
National Arch. Record Site Code 161062.09 161062.10 161062.11 161062.12
Report Cercetările arheologice din cetatea bizantină situată în intravilanul locali tăţii Nufăru, desfăşurate în perioada aprilie-octombrie 2002, s-au concentrat în zona nordică a promontoriului pe care se desfăşoară aşezarea. Cu finanţare asigurată de Direcţia Arheologie din Ministerul Culturii şi Cultelor, prin intermediul IAB, de MNIR şi ICEM Tulcea, s-au realizat săpături cu caracter sistematic în punctul Trecere bac (= proprietatea Enache Şinghi) şi săpături de salvare, în vederea descărcării terenului de sarcină arheologică, pe proprietatea Adrian Petre. Au mai fost efectuate şi două săpături de salvare, cu finanţare privată, pe proprietăţile Mircea Lucian Dumitrescu şi Ilie Rubanschi.
Planşa 85

Punctul Trecere bac
La est de suprafaţa înglobând instalaţia portuară a cetăţii bizantine, descoperită în 19991, cu complexele adiacente ei2, la 2,3 m distanţă de limita degajată a zidului acesteia, surprins deja pe o lungime de 14,1 m, au fost trasate 3 secţiuni, numerotate în continuarea celor din campaniile trecute, S 6, S 7 şi S 8, orientate N - S, cu dimensiunile de 10 x 2 m, cu martori de pământ laţi de 2 m între ele, în vederea studierii a ceea ce credeam a fi pasajul unei porţi3. Reamintim că stratigrafia acestei zone a fost serios afectată de intervenţia abuzivă din 2000 a proprietarului terenului, prin utilizarea mijloacelor mecanice pentru decaparea pantei dealului la baza căruia a fost amenajat complexul instalaţiei portuare4, fiind distruse depunerile arheologice din zonă şi relaţiile dintre complexele adiacente (turnuri, locuinţe, morminte), privându-ne de observarea unor elemente legate de utilizarea spaţiului după ce instalaţia portuară nu a mai funcţionat.
În partea de sud a secţiunilor apare stânca nativă, amenajată în trepte, depunerile arheologice înregistrându-se până la cota –2,5 m faţă de actualul nivel al solului, după intervenţia amintită. În ceea ce priveşte monumentul bizantin, descoperirea în secţiunile cercetate, la 1 m distanţă de stâncă spre nord, a unui zid orientat V - E, lat de 0,9 m, vizibil deocamdată doar pe înălţimea de 0,4 m. Spaţiul dintre zid şi stâncă fiind umplut cu pământ galben, ca şi în cazul zidului instalaţiei portuare, ridică numeroase semne de întrebare, la care sperăm că vom dobândi răspunsuri în campaniile viitoare. În schimb, săpăturile în S 6 şi S 7 au contribuit la completarea informaţiei privind necropola de inhumaţie creştină din zonă, reperată din 1999. Au fost cercetate parţial 17 morminte, cu scheletele în stadii diverse de conservare. Mormintele sunt orientate V - E, organizate în trei şiruri paralele. În general s-a practicat inhumarea individuală, în câteva cazuri fiind vorba probabil de reinhumări, existând un singur exemplu în care o inhumare a afectat un mormânt anterior. Unele morminte au gropile amenajate în stâncă sau în pământul galben lutos care o acoperă. Se înregistrează depunerea pe pat de pietre, delimitarea cu pietre, prezenţa unei amenajări din olane, urme de cărbune, precum şi un cui de fier, indiciu probabil al existenţei unui sicriu de lemn. Scheletele, parţial vizibile, deoarece porţiuni din ele sunt rămase în martorii de pământ ai secţiunilor, urmând a fi recuperate într-o campanie viitoare, apar întinse pe spate, cu craniile în poziţie normală sau aşezate fie pe partea dreaptă, fie pe cea stângă, cu braţele aşezate în diverse poziţii, cu picioarele întinse, uneori uşor deranjate. În cazurile în care s-a putut observa poziţia braţelor, s-au înregistrat două variante, cu ambele braţe încrucişate pe bazin şi cu ambele braţe încrucişate pe piept; 7 dintre morminte conţin inventar compus din: o piesă stamena devalorizată din prima jumătate a secolului XIII (Constantinopol - imitaţie "latină" cu modul mic de tip A), piese de podoabă, de cult şi accesorii vestimentare (piese spiralate din bronz, prinse eventual pe un văl, cercei din bronz, un colan din plăcuţe de argint şi bronz, o cruciuliţă de chihlimbar, mărgele de sticlă, os şi chihlimbar, un inel din bronz, brăţări de sticlă, năsturaşi globulari de bronz).
Mormintele descoperite în 2002 se adaugă celor cercetate în campaniile 1999-20015; amplasarea, ritul şi ritualul, inventarul conţinut ne conduc la ideea că aceste complexe aparţin necropolei încadrate în secolele XI-XII, acoperind eventual şi începutul secolului XIII, localizată în punctul cel mai înalt al promontoriului nufărean (Piatră/km 104), necropolă care se extindea şi pe panta estică a acestuia6.
Abstract other lang.
Abstract   The archaeological investigations in the Byzantine fortress situated inside the locality of Nufăru, conducted between April and October 2002, focused on the north area of the promontory on which lies the settlement.
The archaeological material found in the layer and complexes (houses, pits and domestic areas) includes pottery, tiny artifacts and coins.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu