Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Oltina | County: Constanţa | Site: Capul Dealului | Excavation Year: 2002

Excavation Year   2002
Epoch
Neolithic;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval;
Unspecified
Periods
Neolithic;
Middle Medieval Period;
Unassigned
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Oltina
Commune   Oltina
Site  Capul Dealului
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Chiriac Costel
Custurea Gabriel Gheorghe
Matei Ionel
Şonkereke Laurenţiu
National Arch. Record Site Code 62495.01
Report În luna septembrie am început cea de-a doua campanie de săpături în marea aşezare fortificată, medievală timpurie, de la Capul Dealului. Ne-am propus continuarea observaţiilor stratigrafice şi planimetrice tot în zona cercetată anul trecut (2001). Am procedat la executarea, în limitele fondurilor reduse, a unui sondaj (S 2) orientat N – S, perpendicular pe axul secţiunii S 1 (2001). Secţiunea are o lungime de 30 m şi o lăţime de 4 m şi vizează prospectarea unei porţiuni de teren din interiorul cetăţii, ceva mai ridicată, situată în colţul de sud-est. Această zonă este marcată de numeroase pietre şi fragmente ceramice din secolele X–XI. Datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile, dar şi în lipsa unei forţe de muncă constante şi suficiente (angrenată în lucrările agricole specifice zonei şi anotimpului) nu am reuşit decât excavarea solului "vegetal", până la o adâncime medie de -0,30 m. Cu toate acestea au fost descoperite suprafeţe concentrate cu dărâmături de piatră şi chirpici împreună cu fragmente ceramice care prefigurează existenţa unor construcţii de mari dimensiuni.
Au fost găsite cu această ocazie următoarele piese de metal: o monedă de bronz de la împăratul Traian, patru monede bizantine (folles) "anonime" din prima jumătate a secolului XI, o aplică de harnaşament din secolul XI şi un cuţit de fier fragmentar.
Colectivul şantierului a efectuat în timpul liber numeroase cercetări de suprafaţă în zona localităţilor Oltina, Viile, Răzoare, Strunga şi Canlia. Au fost astfel identificate şi cartate mai multe puncte cu urme de locuire începând din preistorie (neolitic) şi până în epoca medievală.
Materialul recoltat şi selectat a fost depozitat la Muzeul din Constanţa.
Din cauza persistenţei vremii nefavorabile şi a lipsei forţei de muncă am fost nevoiţi să întrerupem lucrările în speranţa că le vom continua în anul 2003.
Abstract other lang.
Abstract   We carried out a survey in order to explore an area inside the fortress.
We found on this occasion the following metal artifacts: a bronze coin from Emperor Trajan, four “anonymous” Byzantine coins (folles) from the first half of the 11th century, a harness piece from the 11th century, and a fragmentary iron knife.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu