Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Platoneşti | Commune: Săveni | County: Ialomiţa | Excavation Year: 2002

Excavation Year   2002
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Hallstatt
Periods
Neolithic;
Bronze Age;
Hallstatt
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Ialomiţa
Locality   Platoneşti
Commune   Săveni
Site  
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Renţa Elena Site director Muzeul Judeţean Ialomiţa
National Arch. Record Site Code 94410.02
Report Cercetările arheologice de la Platoneşti s-au desfăşurat pe terasa înaltă situată în partea de sud-est a satului Platoneşti, pe suprafaţa de pământ rezervată şi încadrată domeniului public, unde prin cercetări arheologice de suprafaţă fusese identificată o aşezare din prima epocă a fierului. Botul de deal pe care se află aşezarea însumează cca. 3 ha, secţiunile trasate în anul 2002 având un caracter de sondaj arheologic. Toate cele cinci secţiuni au fost orientate N - S, perpendiculare pe marginea terasei.
Stratigrafia:
Stratul de arătură, cu grosimea între 0,25 - 0,35 m suprapune un pământ cenuşiu-negricios, granulat, cu grosimea medie de 0,30 m, exceptând una din secţiuni unde grosimea sa atinge 0,80 m. În acest strat au fost descoperite fragmente de vase hallstattiene, chirpic, cenuşă, oase de animale dar şi câteva fragmente de vase aparţinând culturii Coslogeni. Următorul strat de pământ,de culoare cenuşiu-gălbuie,cu o grosime medie de 0,30 m, prezintă o slabă pigmentare cu roşu, în el descoperindu-se rare fragmente ceramice neolitice aparţinând culturii Boian având pe ele un decor excizat.
De la adâncimea de cca. -1 m începe pământul steril din punct de vedere arheologic, de culoare gălbuie şi de consistenţă lutoasă.
Aşezarea hallstattiană:
În stadiul actual al cercetărilor forma şi dimensiunile locuinţelor nu pot fi stabilite. Ele se conturează ca lentile de cenuşă la baza arăturii, situaţie constatată în secţiunea II, lucrările agricole din ultimii ani distrugând, probabil, o parte din ele, sau mai jos, în acest caz fiind mai bine protejate. În S III, la baza lentilei de cenuşă au fost descoperite resturi de podea, insuficiente pentru a determina forma şi dimensiunile precise. Gropile menajere sunt rare şi foarte sărace în inventar arheologic.
Inventarul arheologic descoperit în cele două locuinţe, în marea lui majoritate fragmentar, documentează câteva forme ceramice între care remarcăm vasele bitronconice lucrate dintr-o pastă cu cioburi pisate. Din una din gropi s-a întregit un vas cu fundul drept şi profilat, diametrul maxim situat aproximativ la jumătatea înălţimii şi gura evazată cu buza rotunjită. Suprafeţele vasului sunt de culoare cenuşie şi gălbuie–cenuşie şi lustruite. Cel mai bine reprezentate sunt ceştile cu toartă supraînălţată de formă bitronconică lucrate din pastă relativ bună de culoare cenuşie, cenuşiu-gălbuie sau roz-cărămizie. Un exemplar prezintă pe diametrul maxim un decor din linii oblice incizate. La baza gâtului sunt două linii incizate paralele, orizontale, deasupra cărora sunt amplasate mici linii oblice incizate ce formează o linie circulară. Toarta este decorată doar pe partea dinspre gura vasului cu două grupe a câte două linii incizate dispuse vertical. Un fragment de ceaşcă miniaturală are decorul organizat pe registre aproape pe tot corpul vasului compus din linii incizate oblice, mărginite de două linii incizate orizontale la partea superioară, deasupra cărora se află un decor imprimat care se regăseşte şi în apropierea fundului ceştii, de formă semicirculară. Pe câteva fragmente atipice, de culoare neagră şi lustruite s-a remarcat o încrustare cu pastă albă. În locuinţa de pe secţiunea III a fost descoperită o strecurătoare destul de îngrijit lucrată, de culoare cărămiziu-cenuşie, cu fundul rotunjit. Tot în această locuinţă a fost descoperit un maxilar de animal ce pare a fi fost folosit ca unealtă.
În cuprinsul aşezării a fost descoperit un mormânt de incineraţie care perfora o zonă cu cenuşă. Groapa de formă rectangulară, orientată V - E, avea în umplutură multă cenuşă şi bucăţi de chirpic antrenate din stratul hallstattian. Scheletul era aşezat pe spate, cu braţele pe lângă corp, cu coatele uşor depărtate, picioarele drepte şi paralele. Lângă mâna stângă, cu vârful în direcţia falangelor, a fost descoperit un vârf de săgeată din bronz cu trei muchii. De la o ofrandă de carne s-au păstrat oase de animal de talie mare în partea sudică a gropii, în dreapta scheletului. Pe oase a fost descoperită o cataramă de formă dreptunghiulară din fier(2 x 2,2 cm) iar între oase o lamă de cuţit din fier, ambele prost conservate. Perpendicular pe femurul stâng s-a aflat un vârf de săgeată din fier. În partea dreaptă a scheletului, în apropierea colţului sud-vestic al gropii, s-a descoperit o piesă de fier tubulară orientată E - V aflată într-o stare avansată de corodare. În interior avea un spaţiu cu un diametru mare de 1,5 cm în care s-a descoperit o pulbere roşie cu aspect de ocru.
Abstract other lang.
Abstract   The archaeological excavation at Platoneşti were conducted on the high terrace situated in the southeast part of the village of Platoneşti, on the ploughed land belonging to the public domain, where by surveys a settlement from the first Iron Age was identified. We drew five sections where we uncovered sherds from Hallstatt vessels, adobe, ash, animal bones, and a few sherds belonging to the Costogeni culture, rare Neolithic sherds belonging to the Boian culture.
In the settlement we uncovered a cremation grave cut across an area of ash.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu