Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Slava Rusă | Commune: Slava Cercheză | County: Tulcea | Excavation Year: 2002

Excavation Year   2002
Epoch
Palaeolithic and Mesolithic;
Neolithic;
Bronze Age;
Hallstatt;
Latene;
Greek and Hellenistic;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Mesolithic;
Neolithic;
Hallstatt;
La Tène;
Greek Age;
Roman Period;
Byzantine Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Slava Rusă
Commune   Slava Cercheză
Site  
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Aparaschivei Dan Institutul de Arheologie, Iaşi
Băcuță George Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Baumann Victor-Heinrich Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Chiriac Costel Institutul de Arheologie, Iaşi
Iacob Mihaela Site director Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Istudor Leontin Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Mihăilescu-Bîrliba Lucreţiu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Miriţoiu Nicolae Institutul de Antropologie "Francisc J. Rainer" Bucureşti
Neagu Alina Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Nicolau Victor Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Nuțu George Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Paraschiv Eugen Dorel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Paraschiv Mihai Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Piftor Valentin Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Popescu Vlad Institutul de Antropologie "Francisc J. Rainer" Bucureşti
Soficaru Andrei Institutul de Antropologie "Francisc J. Rainer" Bucureşti
Stanc Simina Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Sultana Nicuşor Institutul de Antropologie "Francisc J. Rainer" Bucureşti
National Arch. Record Site Code 161277.01
Report VII. Cercetări de suprafaţă:
A. În zona cetăţii, au fost descoperite unele materiale arheologice ce nu se încadrează în epoca romană sau în cea romano-bizantină:
1. Pe latura de nord a cetăţii, în zona turnurilor 7 – 9, au fost identificate:
- unelte de silex (lame) neolitice;
- fragmente ceramice din prima epocă a fierului, ce se încadrează în cultura Babadag;
- fragmente ceramice elenistice;
- un fragment de la un vas-borcan medieval, datat în secolul XI.
2. La poarta de vest, a apărut un fragment de picior de amforă de Thassos, ce se datează în secolele IV – III a. Chr.
3. Pe mijlocul laturii de est a cetăţii, au fost descoperite câteva fragmente ceramice medievale timpurii.
4. La sud de incintă, pe drumul ce duce la Mănăstirea Vovidenia, au fost identificate fragmente ceramice medievale timpurii.
B. La nord de drumul negru ce duce de la Slava Rusă la Mănăstirea Uspenia, din dreptul cetăţii până la cca. 3 km vest de aceasta, pe o suprafaţă de peste 100 ha, se găsesc materiale arheologice de epocă romană. La sfârşitul secolului IV (după Valens), locuirea e abandonată în cea mai mare parte a zonei (excepţie fac o porţiune de la nord de incintă şi complexul monahal paleocreştin amplasat la cca. 2,5 km vest de cetate), aici fiind amplasată necropola. La 1,5 km vest de cetate se găseşte cavoul Tudorka, iar de la 800 m vest de turnul 7 până sub latura de nord a incintei (în dreptul curtinelor G şi H) se găsesc morminte în gropi simple sau cu acoperiş de ţigle. După inventarul mormintelor, rezultă că necropola romano-bizantină s-a întins de la vest la et. Pe toată suprafaţa amintită au apărut şi materiale sau chiar monumente arheologice din alte epoci:
1. La cca. 300 m nord-vest de turnul 7 s-au descoperit câteva aşchii paleolitice.
2. La 800 – 1000 m vest de cetate, au apărut fragmente ceramice încadrate în următoarele perioade:
- neolitică;
- prima epocă a fierului;
- elenistică - un picior de amforă de Thassos şi un buton de la un vas getic, datate în secolele IV – III a. Chr.
3. La 1,6 – 1,75 km vest de cetate (la vest de cavoul Tudorka) au fost descoperite:
- numeroase aşchii şi nuclee paleolitice (musteriene);
- materiale neolitice - ceramică, un topor (fragmentar) şi o dăltiţă din piatră, nuclee, lame, gratoare şi aşchii din silex;
- câteva fragmente ceramice medievale, datate în secolul XI.
4. La cca. 2 km vest de cetate şi la 70 m nord de drumul negru Slava Rusă – Uspenia a fost identificată o movilă cu diametrul de cca. 35 m; peste aceasta se găsesc numeroase pietre.
5. La cca. 2 km vest de cetate şi la 40 m nord de drumul negru Slava Rusă – Uspenia a fost identificată o movilă cu diametrul de cca. 20 m.
6. La cca. 3 km vest de cetate şi la 200 m nord de Mănăstirea Uspenia au fost descoperite fragmente ceramice din prima epocă a fierului.
C. La cca. 2 km nord de Slava Rusă şi la 500 m vest de şoseaua Slava Rusă – Slava Cercheză, în punctul numit de localnici "Fântâna Seacă" sau "Găleata", au fost descoperite numeroase cărămizi de epocă romană şi două cuptoare.
D. La vest de Mănăstirea Vovidenia, pe dealul "La Donca" a fost identificată o întinsă aşezare getică de epocă elenistică. Materialele descoperite aici (amfore de Thassos, de Rhodos, cratere, urne getice) se încadrează în secolele IV – II a. Chr. Alături de piesele amintite, au apărut şi vase de epocă romană timpurie, precum şi câteva fragmente ceramice preistorice.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu