Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Suplacu de Barcău | County: Bihor | Site: Corău I, Corău IV, Lapiş III, Gyertyános I, Gyertyános II, Kismezõ, Szilvás, str. Zarandului "cimitirul ortodox" | Excavation Year: 2002

Excavation Year   2002
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Migrations Period (7th - 11th cent.);
Late Medieval
Periods
Neolithic;
Roman Period;
Migrations Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Bihor
Locality   Suplacu de Barcău
Commune   Suplacu de Barcău
Site  Corău I, Corău IV, Lapiş III, Gyertyános I, Gyertyános II, Kismezõ, Szilvás, str. Zarandului "cimitirul ortodox"
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Fazecaş Gruia Traian Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea
Ignat Doina Site director Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea
Lakatos Attila Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea
National Arch. Record Site Code 31271.02 31271.02 31271.03 31271.06 31271.10 31271.08 31271.09
Report Cu ocazia construirii unui baraj hidroenergetic pe cursul râului Barcău, având ca scop regularizarea în aval a cursului de apă, iar ca efect – amenajarea în amonte a unui lac de acumulare ce va acoperi o suprafaţă de cca. 720 ha, au fost demarate săpături arheologice ce au avut ca scop eliberarea zonei afectate de viitorul lac, de sarcină arheologică.
Zona era cunoscută anterior ca având potenţial arheologic major, aici fiind executate numeroase campanii arheologice între 1973 şi 1992. În urma acestor campanii au fost identificate următoarele situri: Corău I, II şi tot în raza satului Suplac – Lapiş I şi II. Exceptând aceste situri deja intrate în literatura de specialitate, cu ocazia campaniei din 2002 au fost identificate o serie de noi puncte situate atât în zona afectată de viitorul lac, cât şi în afara zonei – dar tot în arealul satului.

Punct Corău I
–s-au continuat cercetările în aşezarea deja cunoscută. A fost trasat un număr de patru secţiuni pentru stabilirea limitei aşezării. Stratigrafia corespunde, în general, nivelelor de locuire din aşezarea cunoscută. Au fost descoperite două locuinţe: o locuinţă – bordei (S 17) şi o locuinţă de suprafaţă (S 18) şi vetre de foc, cu utilizare îndelungată, dispuse în afara locuinţelor dar şi în bordei.
Uneltele din piatră şlefuite sunt mai puţin numeroase – faţă de cercetările anterioare – şi majoritatea utilizate.
Ceramica, unitară ca forme şi decor, este numeroasă atât în stratul de cultură cât şi în locuinţe şi în jurul vetrelor. Dintre forme menţionăm: oale cupe cu picior cu baza lobată, castroane, vase mari de provizii, fragmente de linguri şi biberoane. Remarcăm de asemenea prezenţa unor vase patrulatere, de influenţă tisoidă. Sunt frecvente reprezentările plastice feminine, unele redând detalii de îmbrăcăminte şi coafură precum şi picioare umane, modelate plastic, cu detalii anatomice. [Doina Ignat]

Punct Corău IV
- în acest punct, săpăturile au scos la iveală o aşezare din epoca timpurie a migraţiilor (secol IV d.Chr.). Densitatea mică a complexelor ne determină să credem că a fost surprinsă doar o margine a aşezării. A rezultat un bogat material ceramic.

Punct Lapiş III
–în urma unor periegheze a fost descoperit material ceramic de secol VIII - XII. Acest punct se află între cele două puncte descoperite pe această terasă. De asemenea materiale de aceeaşi perioadă sunt şi în colecţia I. Salánki.

Punct Gyertyános I
Malul stâng al Barcăului a fost taluzat pe o porţiune de 30 metri. Astfel au fost surprinse două nivele cu materiale aparţinând grupului Suplac şi sec X – XI d. Chr., respectiv material din periegheză databil în epoca romană. Formele ceramice din nivelul neolitic reprezintă aproape întreg repertoriu al formelor specifice grupului Suplac. Materialele aparţinând epocii medievale timpurii sunt foarte sporadice.

Punct Gyertyános II
Pe o mică ridicătură, deasupra Barcăului, a fost trasată o casetă şi o secţiune cu caracter de sondaj. Au rezultat materiale sporadice aparţinând grupului Suplac şi bronzului timpuriu fără a putea fi determinate cu acurateţe nivelele de locuire.

Punct Kismezõ (numit şi Dealul Roşu) – În acest punct au fost trasate trei secţiuni în care au apărut complexe aparţinând culturii Suciu de Sus - Lăpuş şi grupului Igriţa. Toate cele 4 complexe surprinse conţineau un bogat material ceramic şi doar câteva fragmente litice. Caracterul complexelor pare să fie cel de gropi menajere.

Punct Szilvás
– material ceramic de sec. VIII – IX, cu material osteologic şi zgură de fier. Cu cca. 200 m spre sud, tot în malul Barcăului apare o cantitate mare de zgură de fier cu material ceramic asemănător.

Punct Suplacu de Barcău – str. Zarandului "cimitirul ortodox"
În acest punct situat la 15 m. deasupra văii Barcăului a fost trasată şi săpată o casetă. Aici a fost surprins o necropolă de secolele XV - XVII suprapusă de un cimitir de secol XIX, respectiv cimitirul actual.
Având în vedere suprafaţa întinsă rămasă încă necercetată precum şi importanţa sitului, cercetările arheologice vor continua în această zona şi în anii următori. [Lakatos Attila, Gruia Fazecaş]
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
Display the same picture in a new window" href="http://foto.cimec.ro/cronica/2002/193/SuplacudeBarcau.jpg" onClick="resizephoto();"> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2002 Campaign. Report no. 193, Suplacu de Barcău, Corău I, Corău IV, Lapiş III, Gyertyános I, Gyertyános II, Kismezõ, Szilvás, str. Zarandului Display the same picture in a new window" title="Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2002 Campaign. Report no. 193, Suplacu de Barcău, Corău I, Corău IV, Lapiş III, Gyertyános I, Gyertyános II, Kismezõ, Szilvás, str. Zarandului "cimitirul ortodox"" class="imgalbumspec"/>Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu