Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Timişoara | Site: Freidorf | Excavation Year: 2002

Excavation Year   2002
Epoch
Neolithic;
Latene;
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.);
Late Migrations Period (7th - 11th cent.)
Periods
Eneolithic;
La Tène;
Migrations Period
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Timiş
Locality   Timişoara
Commune   Timişoara
Site  Freidorf
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Mare Mircea
National Arch. Record Site Code 155252.03
Report Situl arheologic este situat la marginea de sud a cartierului Freidorf din municipiul Timişoara, pe o terasă aflată în stânga drumului de legătură între acest cartier şi DN 59 (spre Stamora - Moraviţa).
Situl cuprinde o aşezare eneolitică, suprapusă parţial de o aşezare daco-romană din secolele II - IV şi de o necropolă din secolul V p. Chr., aparţinând unor populaţii alogene (sarmaţi şi gepizi).
Din anul 1986 se efectuează cercetări sistematice. Aceste cercetări au dus la descoperirea a unsprezece locuinţe (şase de tip bordei şi cinci de suprafaţă), douăsprezece gropi de provizii şi 15 gropi menajere, a unui cuptor de olar şi a unuia menajer, de mari dimensiuni, ambele în spaţii deschise.
În anul 2002 a fost trasată secţiunea S 1/2002, spre limita de est a aşezării din secolele II - IV, orientată NE - SV.
Sub stratul de humus actual, cu o grosime de 0,20 - 0,25 m, apare nivelul de cultură aparţinând aşezării din secolele II - IV, care coboară până la aproximativ -0,65 -0,70 m, unde apare solul viu (lutul).
Între metrii 2 şi 5 ai S 1/2002, la adâncimea de -0,40 m a apărut conturul (parţial) al unui complex arheologic. Pentru delimitarea integrală a acestuia s-a practicat pe latura nordică a secţiunii o casetă cu dimensiunile de 3 x 1,50 m. S-a dezvelit astfel un complex de locuire de formă ovală, cu axele de 2,80 x 2,40 m. Locuinţa, de tip bordei, cobora până la 1,40 m. Ca amenajări interioare, poate fi menţionată prezenţa unei "laviţe" semicirculare, situată pe latura de sud-vest a locuinţei, cruţată în lut, cât şi urmele unei vetre deschise, marcate printr-o zonă cu arsură şi cenuşă, aflată spre marginea de est a locuinţei.
Inventarul arheologic a constat îndeosebi în material ceramic, mai ales fragmente ceramice cenuşii, de la vase lucrate la roată, specifice secolelor III - IV, alături de care au apărut şi fragmente de vase lucrate la roată de culoare roşcată, de tradiţie romană, dar şi ceramică dacică, din pastă negricioasă, cu pietricele în compoziţie şi decorată cu brâu de valuri incizate.
Alături de ceramică s-au mai descoperit fusaiole şi o cute.
Cercetările în situl arheologic de la Timişoara - Freidorf vor continua şi în anii următori, urmărindu-se reconstituirea imaginii specifice a habitatului rural din prima jumătate a mileniului l p. Chr.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu