Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Voitinel, Marginea | Commune: Gălăneşti, Marginea | County: Suceava | Site: Poiana Slatinei | Excavation Year: 2002

Excavation Year   2002
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Hallstatt;
Latene;
Late Migrations Period (7th - 11th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Neolithic;
Eneolithic;
Bronze Age;
Hallstatt;
La Tène;
Migrations Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Suceava
Locality   Voitinel, Marginea
Commune   Gălăneşti, Marginea
Site  Poiana Slatinei
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Andronic Mugur Site director Muzeul Bucovinei, Suceava
Ursu Emil Muzeul Bucovinei, Suceava
National Arch. Record Site Code 148907.01 149307.01
Report Cercetările de teren din judeţul Suceava, au dus la identificarea unor vestigii arheologice în preajma unor slatini, folosite de localnici şi in zilele noastre.
Efectuarea unui sondaj în Poiana Slatinei din bazinul hidrografic al pârâului Şoarecu (com. Marginea), plasată la cca. 800 m sud de Vârful Pleşu (835,1 m), caracterizată printr-o serie de alunecări de teren dar şi printr-o vegetaţie ierboasă deosebit de abundentă, a avut totuşi şansa identificării unei foste gropi, de forma neregulată, de dimensiuni modeste, având drept conţinut pământ amestecat cu cenuşă, cărbuni şi ceramică din Hallstatt.
Mult mai multe vestigii s-au descoperit cu ocazia sondajului efectuat in apropierea slatinei Voitinel (aparţinând teritorial de comuna Vicovu de Jos). În urma săpării unei casete (4 x 8 m) s-a constatat existenţa la cca. -30 m a unui strat de pământ negru cu un conţinut deosebit de bogat în cenuşă şi cărbuni, gros de cca. 10-15 cm, în care s-au aflat amestecate fragmente ceramice din diferite epoci.
Cel mai timpuriu material, într-o stare de conservare precară, având ca ingredient pleavă şi rare mici fragmente de cioburi pisate, aparţine culturii Criş.
Ceramica Cucuteni este reprezentată de doar câteva cioburi, din pasta fină sau grosieră, unul având apucătoare perforată tipică. Mult mai frecvente sunt fragmentele din epoca bronzului (cultura Noua, unele cu microprundiş pisat ca ingredient) şi din Hallstatt (unele cu interior ars la negru, profile şi o apucătoare lunguiaţă tipice).
A doua epocă a fierului până acum nu este în mod cert atestată, deşi din multitudinea de fragmente ceramice, modelate cu mâna, cu cioburi pisate în componenţă şi arderi la diferite nuanţe, de la cenuşiu pal la gălbui şi cărămiziu pal, unele au putut aparţine acestei perioade.
Foarte interesante sunt câteva cioburi care au putut fi produse în intervalul secolelor VII-IX (fragment de buză cu alveolări făcute cu degetul; fragment de tăviţe cu margine înaltă, dar neornamentată).
În fine, se mai remarcă câteva fragmente (inclusiv un fragment de castron cu buza cu crestături succesive) modelate la roată, dintr-o pastă nisipoasă, care se pot data în cuprinsul veacurilor XIII-XIV.
Fără îndoială că viitoarele cercetări vor aduce mult mai multe informaţii în cunoaşterea acestor situri cu semnificaţii ştiinţifice aparte.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu