Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Zimnicea | County: Teleorman | Site: Cetate | Excavation Year: 2002

Excavation Year   2002
Epoch
Latene;
Late Medieval
Periods
La Tène;
Middle Medieval Period
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Teleorman
Locality   Zimnicea
Commune   or. Zimnicea
Site  Cetate
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Babeş Mircea
Măndescu Dragoş
Pătraşcu Ion
Spânu Daniel
Trohani George
National Arch. Record Site Code 151987.01
Report Săpătura din campania 2002 a avut ca scop deschiderea unor suprafeţe situate la sud de secţiunea XVIII excavată în anul 2001. În noile suprafeţe s-a urmărit adâncirea pe cât posibil până la solul geologic, cercetându-se depunerile medievale, pre - şi protoistorice.
Limitele săpăturii au fost raportate la un sistem de borne amplasat încă din anul 2000 Săpătura din campania 2002 s-a desfăşurat în arealul G 14, carourile g şi h (fiecare de 3,5 x 4 m) şi în arealul F 14, carourile a-d (grupate a-c şi b-d, fiecare suprafaţă de 9,5 x 4 m).
Cu această ocazie s-au identificat mai multe complexe - locuinţe, gropi, vetre şi un cuptor - aparţinând epocilor getică şi medievală:
- în F 14 c la -0,50 m un complex medieval compus dintr-o aglomerare de oase de animal şi fragmente de chirpic;
- în F 14 a-c, la -0,60 m un aliniament de pietre;
- în F 14 a-c, la -0,60 - 0,70 m o groapă menajeră, medievală;
- în F 14 c, o groapă (cpl 104) medievală dar cu materiale ceramice getice târzii şi oase de animale.
- în G 14 g - F 14 a, o locuinţă medievală (cpl 105) de mari dimensiuni, cu vatră şi numeroase materiale in situ - vase, cuţit din fier, garnitură de fier cu nituri, o cataramă din fier;
- în G 14 g-h, o groapă rectangulară (cpl 106) medievală, identificată şi în anul 2000 (cpl 3);
- în G 14 g o vatră (cpl 107) getică;
- în F 14 b o aglomerare de materiale ceramice, în special, de factură getică (cpl 108);
- în F 14 d, o groapă (cpl 109), probabil getică. - numeroase fragmente ceramice;
- în G 14 h - F 14 b, o locuinţă medievală, de mari dimensiuni (cpl 110) cu numeroase materiale in situ - vase ceramice, o cataramă din fier;
- în G 14 g, o groapă getică (cpl 111) cu fragmente ceramice şi oase de animal;
- în F 14 c, două gropi getice (cpl 113 şi 114);
- în F 14 b, o groapă getică (cpl 122) cu material sărac – ceramică fragmentară şi oase de animale;
- în G 14 g, complexele 126 getic, 127 şi 132, precum şi o vatră (cpl 129);
- în F 14 a-c, un mare cuptor getic cu cameră de foc şi calotă (cpl 138);
Ca obiecte mai deosebite sunt de menţionat :
- o brăţară din bronz, getică;
- perlă din sticlă, getică (sfârşitul secolului IV - începutul secolului III a. Chr.);
- resortul unei fibule din fier din 2+2 spire (de tip Lt.C2?);
- ceramică getică fragmentară - fructieră, borcane, chiup cu rozete;
- vârf de săgeată medievală, din fier;
- cană, lucrată cu mâna, aparţinând nivelului II de locuire getică;
- două fragmente ceramice pictate, importuri greceşti;
- ciocan de zidar, medieval;
- ac de bronz, medieval (?);
- bolţ din fier, medieval.
Cercetările viitoare vor avea ca obiectiv aprofundarea cercetării locuirii medievale - secolele XIV-XVII - cât şi, în special, a celei getice din secolele IV-II a. Chr. Totodată se va încerca descoperirea de noi complexe funerare în zonele necercetate încă din zonele situate la nord şi nord-vest de Cetate. [Daniel Spânu, George Trohani]
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu