Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Adamclisi | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2003

Excavation Year   2003
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.);
Early Medieval
Periods
Roman Period;
Post-Roman Period;
Byzantine Period
Site Category
Defence
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Adamclisi
Commune   Adamclisi
Site  Cetate
Site Sector Sector A
Site name   Tropaeum Traiani
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Achim Irina Adriana
Arsenescu Margareta
Barnea Alexandru
Barnea Ion
Bogdan Cătăniciu Ioana
Căpiţă Carol
Constantin Robert
Ellis Linda
Gămureac Emilian
Ghica Ana-Maria
Ionescu Mihai
Ionescu Mihai Severus
Lungu Liviu
Mărgineanu-Cârstoiu Monica
Olariu Cristian
Papuc Gheorghe
Scurtu Florin
Silberstein Gil
Ştefan Călin Dan
Talmaţchi Gabriel
National Arch. Record Site Code 60892.08
Report Cercetările noastre geofizice (magnetometrice) de la Adamclisi din acest an s-au desfăşurat în interiorul cetăţii, în partea de NE a acesteia (sectorul "A" al cetăţii, după împărţirea făcută de arheologi), la NE de bazilica "simplă". Ele constituie o detaliere foarte amănunţită a unei zone cercetate de noi în anul 2000 în cadrul unui grant finanţat de Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, în care pare să se individualizeze o construcţie de formă circulară, cu diametrul de circa 10 m, a cărei formă este neobişnuită pentru tipicul construcţiilor din cetatea Tropaeum.

Harta magnetometrică astfel obţinută a fost filtrată matematic, utilizând atât un filtru trece-jos (care favorizează vizualizarea zonelor anomale mai largi, corespunzând unor caracteristici mai plate, gen pardoseli), cât şi un filtru trece-sus (care favorizează caracteristicile de formă alungită pe o anumită direcţie, gen ziduri).

Harta anomaliilor rezultate în urma aplicării filtrului trece-sus pune în evidenţă foarte clar prezenţa unei forme circulare, cu diametrul de circa 8-10 m, în centrul hărţii (marcată prin cercul de culoare verde), precum şi existenţa, în centrul acestei construcţii, a trei blocuri de calcar cu dimensiunea medie de circa un metru, foarte clar separate între ele. Deci ele apar în acest loc nu ca rezultat al dărâmării unei construcţii, ci urmare a amplasării lor intenţionate în această poziţie. Harta obţinută prin filtrarea trece-jos ne indică faptul că această construcţie pare să aibă un paviment din cărămidă, sau să fie acoperită cu material tegular provenit din dărâmarea acoperişului construcţiei iniţiale, sau să constituie un depozit de material ceramic. Asupra destinaţiei acestei clădiri şi a celor trei blocuri de calcar din interiorul ei nu ne putem, desigur, pronunţa, această sarcină revenind viitoarelor săpături arheologice.

Fondurile necesare acestei cercetări au fost asigurate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin programul CERES.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu