Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Bărăbanţ | Commune: mun. Alba Iulia | County: Alba | Site: Lunca Mureşului, Bărăbanţ (staţie Lukoil) | Excavation Year: 2003

Excavation Year   2003
Epoch
Neolithic
Periods
Eneolithic
Site Category
Domestic
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Bărăbanţ
Commune   mun. Alba Iulia
Site  Lunca Mureşului, Bărăbanţ (staţie Lukoil)
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Borşan Tudor Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia - Baza de Cercetări cu Utilizatori Multipli
Florescu Cristian Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia - Baza de Cercetări cu Utilizatori Multipli
Mazăre Paula Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia - Baza de Cercetări cu Utilizatori Multipli
Paul Iuliu Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Rustoiu Gabriel Tiberiu Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național, Alba
Şuteu Călin Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia - Baza de Cercetări cu Utilizatori Multipli
National Arch. Record Site Code 1035.01
Report În luna iunie 2003 DCCPCN Alba a repartizat BCUM din cadrul Univ. Alba Iulia documentaţia necesară pentru efectuarea unei săpături de descărcare de sarcină istorică pentru o suprafaţă de 3025 m2 teren construibil, în intravilanul oraşului Alba Iulia, zona intersecţiei str. Al. Ioan Cuza cu Şoseaua de centură, unde SC VALGAB INVEST SRL – Iaşi avea în proiect construirea unei "Staţii distribuţie carburanţi LUKOIL". Lucrările de descărcare de sarcină istorică au fost efectuate în urma semnării contractului nr. 1287 din 24.06.2003 şi a obţinerii autorizaţiei de săpătură nr. 126/24.06.2003, emisă de Direcţia Arheologie din cadrul MCC.
Zona cercetată se află pe prima terasă, plană şi cu aspect de platformă ce străjuieşte lunca largă pe partea dreaptă a Râului Mureş, în extremitatea nordică a oraşului Alba Iulia. Parcela are o formă regulată, trapezoidal-dreptunghică .
Menţionăm că din arealul înconjurător al zonei respective există menţiuni despre materiale neo-eneolitice descoperite cu ocazia construirii căii ferate Alba Iulia – Zlatna.
Dacă proiectul iniţial al BCUM viza o abordare sistematică având ca scop eliberarea totală de sarcină istorică, suprafaţa mare şi caracteristicile specifice ale terenului, au impus o abordare interdisciplinară, prin acţionarea cu mijloace şi tehnici moderne, în vederea scurtării timpului de investigaţii, a eficientizării maxime a demersurilor arheologice şi, prin acestea, a reducerii costurilor. În concordanţă cu cele enunţate mai sus precum şi cu finalitatea urmărită - detectarea rapidă a eventualelor depuneri de interes arheologic şi cercetarea lor integrală – au fost efectuate următoarele operaţiuni:
- realizarea ridicării topografice de ansamblu, precum şi asigurarea suportului topografic necesar prospecţiunilor arheogeofizice şi lucrărilor arheologice;
- efectuarea de cercetări de suprafaţă (periegheze) şi de prospecţiuni arheogeofizice (rezistivitate electrică şi magnetometrie);
- realizarea de sondaje de verificare arheologică. Au fost executate patru sondaje cu dimensiunile de 2 x 2 m atât în ariile în care s-au efectuat prospecţiunile mai sus amintite, cât şi în restul arealului vizat pentru descărcare de sarcină istorică.
Rezultatele cercetărilor, realizate prin prospecţiuni arheogeofizice şi sondaje de control, au relevat absenţa unui strat clar de depuneri antropice antice. Din sondajele efectuate precum şi din periegheze au rezultat câteva fragmente ceramice atipice, ceea ce conduce la concluzia unei posibile locuiri de foarte scurtă durată sau (mai sigur) faptul că zona cercetată reprezintă extremitatea unei aşezări plasată pe terasa superioară. Fragmentele ceramice aparţin culturii Petreşti şi probabil perioadei de tranziţie spre epoca bronzului.
Stratigrafia, stabilită prin cercetările menţionate, este următoarea:
- 0-0,25(35) m - nivel vegetal negru-cenuşiu;
- -0,25(35) –0,80(90) m - nivel cu pământ negru-cenuşiu, argilos, extrem de tare, de factură turboasă;
- 0,80(90) –1,10(1,20) m - nivel cu pământ cafeniu-gălbui, argilos, deasupra căruia au apărut, sporadic, fragmentele ceramice amintite;
Stratigrafia existentă a condus la concluzia că zona respectivă a fost inundabilă sau mlăştinoasă în vechime şi, deci, improprie locuirii umane pentru o perioadă mai îndelungată de timp
Abstract other lang.
Abstract   The excavated area is on the first terrace, flat and looking like a platform standing near the wide meadow on the right bank of Mureş river, in the north end of the city of Alba Iulia. We conducted the topographic surveys and archaeogeographical prospecting, as well as archaeological check surveys. We noticed the existence of an ancient deposition layer, and the stratigraphy led to the conclusion that the area in question was flooded or marshy in ancient times, and, therefore, improper for human occupation for a long period of time.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu