Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Babadag | County: Tulcea | Site: Dealul Cetăţuia | Excavation Year: 2003

Excavation Year   2003
Epoch
Hallstatt;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval
Periods
Hallstatt;
Roman Period;
Byzantine Period
Site Category
Defence;
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Babadag
Commune   or. Babadag
Site  Dealul Cetăţuia
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ailincăi Sorin Cristian Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Jugănaru Gabriel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Ţârlea Alexandra Clara Universitatea Bucureşti
Vernescu Mirela Muzeul Brăilei
National Arch. Record Site Code 159669.01
Report În perioada 10 iulie - 5 august 2003 s-au desfăşurat cercetări arheologice în staţiunea din prima epocă a fierului de la Babadag "Dealul Cetăţuia", finanţator fiind ICEM Tulcea.
Obiectivele acestei campanii au fost: continuarea cercetărilor în sectorul V al aşezării şi extinderea S VI, care secţionează fortificaţia, până la baza promontoriului. Lucrările au fost mult îngreunate de precipitaţiile abundente ce au căzut în perioada desfăşurării şantierului.
Sectorul V
Cercetările din acest sector au scopul de a salva informaţia arheologică ameninţată de masivele prăbuşiri ale falezei de loess, care din păcate au continuat şi în perioada 2003-2004.
În campania 2003 am continuat săparea nivelului II hallstattian în casetele V – VIII (dimensiunile şi detaliile legate de amplasamentul lor sunt date în CCA 2002). Acest nivel este caracterizat de resturile unor locuinţe de suprafaţă ce se păstrează sub forma unor podele de lut care au fost surprinse aproape pe toată suprafaţa casetelor VI şi VII.
Podelele sunt puternic deranjate de intervenţiile ulterioare, inclusiv de gropile săpate din nivelul I. Ceramica descoperită pe acest nivel nu este foarte diversă ca forme şi se poate încadra în cea de a treia fază a culturii Babadag, aşa cum a fost ea descrisă de Sebastian Morintz.
Sector fortificaţie
Secţiunea VI a tăiat perpendicular fortificaţia din prima epocă a fierului şi pe cea romano-bizantină. Cercetările din 2003 au avut ca scop continuarea acesteia până la baza promontoriului pentru a verifica posibilitatea existenţei unui alt element de fortificaţie în exteriorul valului hallstattian.
Astfel, secţiunea a fost prelungită cu 45 m, pe o lăţime de 2 m. La o distanţă de 5 m de zidul roman, la o adâncime de 1 m a fost descoperită o aglomeraţie de pietre pe un singur rând, care avea o grosime de un metru.
La 9 m de zidul roman, imediat sub stratul vegetal, pe o lungime de 7 m, pe toată suprafaţa secţiunii, a apărut o altă aglomeraţie de pietre, pe o singură asiză, aşezată direct pe solul steril. Această situaţie poate fi pusă în legătură cu o un eventual drum pietruit extramuros al fortificaţiei romano-bizantine. Fragmentele ceramice descoperite aici indică o contemporaneitate cu fortificaţia (sec. V-VI p. Chr.)
Abstract other lang.
Abstract   We conducted archaeological excavations in the first Iron Age of Babadag “Dealul Cetăţuia”. The purposes of this campaign were: continuing the excavations in the west sector of the settlement and extending SVI, which crosses the fortification, down to the base of the promontory. The works were rendered difficult by the heavy rainfall on the site.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu