Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Suceagu | Commune: Baciu | County: Cluj | Site: Oradba | Excavation Year: 1995

Excavation Year   1995
Epoch
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.);
Late Migrations Period (7th - 11th cent.)
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Cluj
Locality   Suceagu
Commune   Baciu
Site  Oradba
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Cociș Sorin Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Oprean Coriolan Horaţiu Site director Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 55909.03
Report


Au continuat cercetările în punctul "Oradba". Au fost săpate patru suprafeţe mari, în continuarea celor din 1994.


Nivelul roman se află la 0,60 - 0,70 m adâncime. Lui îi aparţine o locuinţă de suprafaţă de formă rectangulară, ce trebuie să fi avut pereţi de lemn. Podeaua locuinţei a fost amenajată din pământ bătut amestecat cu lut de culoare portocalie.


Singurul inventar descoperit constă în fragmente ceramice. O altă construcţie din epoca romană, având o podea amenajată asemănător a fost surprinsă parţial în colţul ultimei suprafeţe săpate. Pe nivel, în afara locuinţelor, a fost găsită o fibulă de bronz cu corpul puternic profilat, databilă în primele decenii ale secolului II p.Chr.


La 0,40 - 0,45 m adâncime se află nivelul de călcare corespunzător secolelor IV - V. În zona învecinată cuptorului de ars ceramică săpat în 1994, am surprins groapa din faţa gurii acestuia, fiind descoperit un ulcior gri, întreg, ornamentat cu motive lustruite. Exact deasupra locuinţei romane, am identificat o locuinţă de suprafaţă, având acelaşi plan şi aceeaşi orientare. Podeaua era din pământ bătut, în două colţuri fiind vizibile două gropi circulare de stâlpi, care străpungeau colţurile podelei de lut romane. În interiorul locuinţei s-au găsit fragmente ceramice mari (întregibile) din vase roşii romane şi fragmente mărunte de cărămizi romane. A fost de asemenea, descoperit un fragment de pieptene de os cu mâner semicircular, supraînălţat, un fragment de râşniţă de tuf vulcanic, două cuţite şi o dăltiţă de fier. Datarea în secolul IV este asigurată şi de o fibulă de bronz, cu piciorul întors pe dedesubt. Tot în locuinţă a fost descoperit un chiup din pastă gri săpunoasă, spart pe loc datorită presiunii pământului, având în interiorul său oase de la un animal de talie mică. Ceramica gri din pastă specifică secolului IV era numeroasă, o strachină mare fiind întregită. Exista de asemenea, multă ceramică din pastă zgrunţuroasă ornamentată pe umăr cu fascicole de linii vălurite.


Pe nivelul de călcare al acestei etape de locuire au mai fost descoperite: o fibulă de bronz cu picior întors pe dedesubt, databilă în a doua jumătate a secolului IV, un fragment de pieptene de os, ars, cu un singur rând de dinţi şi mâner supraînălţat ornamentat prin gravare cu un posibil motiv animalier, având aceeaşi cronologie. Mai târziu, probabil, din primele decenii ale secolului V, ar putea fi un alt pieptene cu un singur rând de dinţi, având mânerul de formă triunghiulară şi ornamentat cu cercuri concentrice incizate, descoperit întreg în apropierea gropii cuptorului. Trebuie amintite, de asemenea, fragmentele unei oale mari gri, ornamentată cu ştampile de dimensiuni mari, de factură romană, dar databilă în secolele IV - V.


Spre deosebire de 1994, fragmentele ceramice databile în secolele VII - IX au apărut doar sporadic.

Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu