Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Iclod | County: Cluj | Site: Tabla Popii | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Neolithic
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Cluj
Locality   Iclod
Commune   Iclod
Site  Tabla Popii
Site Sector
Site name   Tabla Popii
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bulbuc Aurel Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Crişan Viorica Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Lazarovici Gheorghe Site director Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Maxim Zoia Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 58151.01
Report Cercetările arheologice desfăşurate pe o mică suprafaţă din acest punct au scos la lumină un bogat material aparţinând epocii bronzului şi primei vârste a fierului. În secţiunea trasată au fost decopertate parţial două locuinţe de suprafaţă construite din lemn şi chirpici aparţinând Hallstattului timpuriu. În locuinţa nr. 1 au fost descoperite în preajma vetrei de foc un mare număr de fragmente ceramice de culoare neagră cu luciu metalic şi caneluri în exterior şi brun roşcate în interior, precum şi un vas întreg.
În locuinţa nr. 2 s-a descoperit tot o vatră de foc, bucăţi de perete căzut peste aceasta, iar în imediata apropiere se afla un fragment arhitectural din lut, de forma unui fagure având diametrul orificiului central de 130 mm. Tot aici s-au descoperit mai multe fragmente ceramice asemănătoare celor din locuinţa nr.1 şi un număr însemnat de oase de animale.
Materialele aparţinând epocii bronzului sunt puţin numeroase în sectorul cercetat ele concretizându-se în câteva fragmente ceramice.
Din cercetările de suprafaţă şi sondajele anterioare în punctul numit "Tabla Popii" au existat şi locuiri din epoca dacică, romană şi post romană.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu