Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Cefa | County: Bihor | Site: La Pădure (aşezarea medievală Rădvani) | Excavation Year: 2003

Excavation Year   2003
Epoch
Neolithic;
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Neolithic;
Middle Medieval Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Church;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Bihor
Locality   Cefa
Commune   Cefa
Site  La Pădure (aşezarea medievală Rădvani)
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Crişan Ioan Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea
Sfrengeu Florin Universitatea Oradea
Stanciu Simona
National Arch. Record Site Code 28255.01
Report După cum se cunoaşte din rapoartele anterioare vestigiile satului medieval cercetat se află la circa 3 km SV de centrul localităţii Cefa şi la tot atâţia kilometri de frontiera româno-ungară, la marginea unei păduri. A fost o aşezare omenească de lungă durată a cărei existenţă s-a derulat pe aceeaşi vatră începând din neolitic. Din anul 1214 până în sec. al XVII-lea, când a fost abandonat din cauza numeroaselor incursiuni turceşti, satul apare în documente sub numele de Rădvani.
După ce în prealabil a fost studiată topografia sitului şi au fost efectuate mai multe sondaje de control, între anii 1990-1999 săpăturile s-au desfăşurat în sectorul D, unde locuirea medievală a fost mai consistentă. Au fost cercetate mai multe locuinţe şi anexe gospodăreşti medievale timpurii din secolele VIII-X şi XI-XIII şi medievale din secolele XIII-XVII.
În anul 2000 a fost abordată necropola aşezării, localizată cu mult înainte printr-un sondaj de control executat în sectorul A al sitului. Necropola împreună cu biserica reprezintă cele mai însemnate obiective în cercetarea sistematică a unei aşezări medievale. Existau indicii că în acest sector s-a aflat şi biserica şi încă din campania anului 2000 au fost identificate amplasamentul şi vestigiile sale. Aceasta a făcut ca în anii următori eforturile noastre să se concentreze asupra acestui din urmă obiectiv.
Prin campaniile de săpături din anii 2000-2002 în necropolă au fost cercetate 211 morminte cu 213 defuncţi (două morminte fiind duble), grupate pe trei nivele: unul din sec. XI-XIII, următorul din sec. XIII-XVII şi cel modern reprezentat, deocamdată, doar printr-un singur mormânt.
Concomitent cu cercetările din necropolă au fost dezvelite şi vestigiile bisericii. Biserica a fost construită în a doua jumătate a secolului al XIII-lea în două etape, încadrându-se stilistic în romanicul târziu, cu posibile elemente gotice. A fost o biserică-sală de dimensiuni mijlocii cu absidă patrulateră decroşată. Reanalizând planul edificiului şi detaliile de construcţie existenţa unui turn deasupra absidei pare puţin probabilă. În epoca modernă, la o dată necunoscută, această biserică a fost demolată. Prin descoperirea vestigiilor sale repertoriul bisericilor medievale din Bihor s-a îmbogăţit cu un monument a cărui existenţă fusese până atunci doar presupusă.
Cercetările din necropola aşezării medievale Rădvani au continuat în anul 2003 prin studiul pietrelor din fundaţia amintitei biserici. Încă de la început s-a constatat că acestea prezintă urme de decor sculptat. Ele au fost dislocate şi verificate - elemente de decor fiind sesizate pe toate pietrele; sunt pietre de talie provenite de la un edificiu mai vechi demolat din motive necunoscute. În fundaţia bisericii au fost identificate şi trei pietre de mormânt marcate cu semnul crucii. Una dintre pietre este o lespede de circa 500 kg, pe care au fost imprimate cruci şi motive animaliere. Pietrele acopereau mormintele din nivelul de înmormântări din secolele XI-XIII. Aceste morminte erau probabil în legătură cu un lăcaş de cult din zid având detalii din piatră sculptată, de la care provine materialul refolosit la construirea bisericii din a doua jumătate a secolului al XIII-lea.
Al doilea obiectiv urmărit în campania din anul 2003 a fost localizarea amplasamentului acelei prime biserici din secolele XI-XIII. În acest scop a fost trasată perpendicular pe secţiunea S VII în direcţia N - V o secţiune S VIII A în lungime de 20 m. În această secţiune au fost surprinse un număr de 68 morminte aparţinând unui număr de 70 defuncţi (două morminte fiind duble). Mormintele aparţin celor două nivele medievale de înmormântări: din secolele XI-XIII şi XIII-XVII. În mormintele din primul nivel au fost descoperite piese de podoabă caracteristice acelei perioade precum şi monede din timpul regilor Bela I (perioada ducatului 1048-1060), Ştefan II (1116-1131) şi Bela II (1131-1141). La nivelul acestor morminte în secţiune au fost sesizate şi unele urme ce pot fi legate de o activitate constructivă.
În campania din anul 2004, urmărind acelaşi obiectiv, ne propunem prelungirea secţiunii S VIII în aceeaşi direcţie şi, în măsura posibilităţilor, efectuarea unei radiografii a solului în sectorul A al sitului.
Abstract other lang.
Abstract   The vestiges of the mediaeval village investigated are about three km southwest of the center of the locality of Cefa and three km from the Romanian-Hungarian border, on the edge of the forest. The first purpose of the campaign was investigating the church in whose foundation we identified three gravestones marked with the sign of the cross. The second purpose of the 2003 campaign was specifying the site of that first church from the 11th – 13th centuries). The graves belong to the two mediaeval burial levels: the 11th – 13th centuries and the 13th – 17th centuries.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu