Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Creţeşti | County: Vaslui | Site: La Intersecţie | Excavation Year: 2003

Excavation Year   2003
Epoch
Bronze Age
Periods
Bronze Age
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Civil habitation;
Isolated grave
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Vaslui
Locality   Creţeşti
Commune   Creţeşti
Site  La Intersecţie
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Merlan Vicu Muzeul Municipal Huşi
Salomeia Paul Muzeul Municipal Huşi
National Arch. Record Site Code 163217.01
Report Încă din 1999 în malul în curs de prăbuşire din partea de SE a sitului, s-au evidenţiat urme de chirpic de la o locuinţă. În urma sondajului din septembrie 2003 locuinţa a fost dezvelită în proporţie de 60% înspre malul în curs de prăbuşire. În acest perimetru s-a descoperit (în partea de E a locuinţei L1) pe o suprafaţă de cca. 1,3 m2 şi o vatră de foc compactă cu urme de făţuială. În locuinţă s-a descoperit în nivelul inferior o platformă groasă de lut pe un pat de crengi şi bârne. În partea de NE a locuinţei L1 s-au descoperit trei râşniţe albiate, fiecare având şi frecător. În jurul vetrei se aflau resturile mai multor vase ceramice. Vatra de foc suprapunea o groapă menajeră în care s-a descoperit un bogat material osteologic, cu multe unelte din os şlefuit (coarne de cerb sub formă de pumnal, coarne de bovidee şlefuite parţial etc.), câteva lame şi gratoare din silex de Prut, fragmente de statuete feminine incizate superficial şi cu urme de pictură roşie şi numeroase fragmente ceramice de uz gospodăresc sau de ritual (boluri, vase de tip "binoclu", fragmente de altăraşe, cupe, castroane etc.).
În caroul 5 a fost descoperit un schelet uman (păstrându-se doar bazinul şi picioarele) (M1) fără inventar. În dreptul caroului 5-6 în afara secţiunii S 1 în latura de E s-a descoperit cel de-al doilea schelet uman (M2) cu inventar format dintr-o ulcică cu toartă supraînălţată. Cele două morminte aveau o orientare aproximativă E - V (capul spre E). După inventar cel de-al doilea mormânt se încadrează cronologic la sfârşitul epocii bronzului. În ceea ce priveşte locuinţa L1 (prin dezvelirea parţială efectuată) am constatat că are o orientare aproximativ NV - SE cu intrarea spre E. Despre alte elemente tehnice şi funcţionale ne rezervăm dreptul de a face constatările generale după dezvelirea integrală a locuinţei L1 din campania următoare
Abstract other lang.
Abstract   During the 2003 campaign we conducted a survey that revealed the traces of a house with a hearth and platform. We uncovered two human skeletons, one with grave goods made up of a pot with high handle that made it possible to date it to the end of the Bronze Age.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu