Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Albeşti | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 1995

Excavation Year   1995
Epoch
Greek and Hellenistic
Periods
Site Category
Defence;
Civil;
Domestic
Site Types
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Albeşti
Commune   Albeşti
Site  Cetate
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 60954.01
Report Cercetările recente de la Albeşti s-au desfăşurat în interiorul fortificaţiei, în câteva carouri situate în apropierea laturii de est a incintei.


Au fost cercetate două complexe de locuire şi raportarea acestora la căile de acces interioare.


Locuinţa din caroul 14, sector B, din care s-au descoperit zidurile de sud şi de vest, păstrează două nivele de construcţie: primul este marcat de pietre mai mari care stau pe un strat de tasare şi formeză un prag de cca. 0,25 m. Faza a II-a este documentată din pietre aşezate mai ordonat, păstrând orientarea fazei anterioare. Nu a fost identificată nici o amenajare interioară; din interiorul şi exteriorul locuinţei provin în schimb materiale ceramice databile în prima jumătate a sec III a.Chr.: ştampile amorfice de Heraclea Pontică (grupa a IV) şi Cnidos, lekythos cu corp ovoidal, kantharos attic etc.


La nord de prima locuinţă a fost cercetată o a doua care, păstrând ordonarea perpendiculară faţă de laturile incintei, este de dimensiuni mai mari şi are în interior amenajată o vatră. Locuinţa corespunde carourilor 5 şi 15 (lungimea păstrată a zidului de sud este de 5,10 m). Zidul de est, lung de 2,15 m, prezintă o deschidere largă de 1,90 m. Pe latura nordică, locuinţa suprapune pavajul unei străzi bine marcate, care urmând direcţia est-vest, este perpendiculară pe incintă.


Materialul ceramic recoltat, predominant grecesc, asigură şi acestei locuinţe funcţionalitatea în sec. III a.Chr. Locuinţele sunt clar delimitate, la est şi nord de străzi.


Prima stradă, semnalată încă din primele campanii, are direcţia sud-nord şi s-a păstrat pe o lungime de 7,20 m în carourile 3-4, sector B. În partea de sud, lăţimea străzii este de 3,70 m, pentru ca în colţul de sud-est al caroului 14 lăţimea să se reducă la 2,80 m.


Strada, amenajată în etapele anterioare de existenţă ale fortului, continuă să funcţioneze până în momentul ridicării locuinţelor; construirea primei locuinţe (c.14) determină tocmai îngustarea străzii; spre nord pavajul de piatră al străzii continuă până în zidul de est al locuinţei aflată în c.5-15, s.B.


A doua stradă urmează direcţia est-vest şi a fost surprinsă pe o lungime de cca. 8 m. Amenajarea ei este anterioară ridicării locuinţei din carourile 5-15 şi poate să corespundă cu prima fază de construire a locuinţei din caroul 14, sector B.


Observaţiile urmează a fi verificate într-o campanie viitoare, când intenţionăm să finalizăm investigarea fortului de la Albeşti în sectorul B.

Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu