Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Hârşova | County: Constanţa | Site: Cetate, Edificiu | Excavation Year: 2003

Excavation Year   2003
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Medieval
Periods
Roman Period
Site Category
Defence
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Hârşova
Commune   or. Hârşova
Site  Cetate, Edificiu
Site Sector Sector Cetate
Site name   Carsium
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bâltâc Adela
Covacef Zaharia
Damian Paul
George Dumitru
Nicolae Constantin
Ştirbulescu Christina
National Arch. Record Site Code 60810.02 60810.04
Report Sector Cetate
În perioada 17 iunie – 4 iulie 2003 a continuat cercetarea pe S 2A – sectorul "incinte de V", sistemul de fortificaţii de pe latura de V a cetăţii Carsium. Au fost luate în atenţia colectivului două puncte importante: în capătul secţiunii S 2, extremitatea vestică a acesteia, un turn în formă de "U" – excavat parţial în campania din anul 1963 şi umplut între timp cu resturi menajere de către locuitorii din zonă – şi S 2A, capătul vestic, între carourile 7 – 12.
La "turnul de V" s-a trecut la excavarea pământului din interior (resturi menajere şi dărâmăturile din ultima fază de funcţionare a cetăţii). Au fost degajate cantităţi mari de piatră cioplită, pământ şi mortar, amestecate cu resturi ceramice de factură medievală, destul de rare. Nu s-au putut face observaţii stratigrafice deoarece nu a fost identificat, în stadiul actual al cercetării, un nivel arheologic cert. Adâncimea la care s-a ajuns este de 0,40–0,60 m. Au fost făcute observaţii asupra zidurilor exterioare, mai ales spre V şi S, cercetându-se tehnica de construcţie. S-a observat că între modul de realizare a turnului şi cel al ultimei incinte există o diferenţă sensibilă. În stadiul actual al cercetării se poate avansa ipoteza mai multor faze de construcţie ale turnului, posibil chiar refaceri. Săpătura fiind la început nu s-au putut face nici măsurători pe ziduri şi nici desene ale acestora.
În S 2A, caroul 7 – 13, între incinta târzie şi ultima incintă de pe latura de V, sector cercetat în campaniile precedente, s-a continuat adâncirea.
În apropierea incintei medievale (carourile 7 – 9) s-a degajat pământul dintre pietre şi dărâmături. Cu acest prilej au fost identificate materiale de factură romano-bizantină, ceea ce indică un nivel peste care se află o prăvălire de pietre de talie mare de la un zid, încă neidentificat. Este posibil ca acesta să se afle sub incinta medievală. Unele pietre şi ţigle au pe suprafaţa lor mortar de culoare roz cu bucăţi mari de cărămidă pisată. Nu s-a putut excava mult pământ datorită insuficienţei forţei de muncă, iar adâncimea de 2,20–2,40 m ridică probleme la scoaterea pietrelor.
În S 2A, carourile 9 – 10 a fost desfăcută suprafaţa cercetată în campania precedentă, pentru alte observaţii. Aici a fost identificat un zid din piatră legată cu pământ negru, având în substructură lemn, pe direcţia N – S. Partea superioară se poate observa în degajarea făcută, probabil, de către Gr. Florescu în 1943. Zidul are lăţimea de 1,40 m şi se păstrează pe înălţimea de 1,20 m. Este tăiat spre N de o refacere a unui turn adosat ultimei incinte. Un fragment de zid similar a fost identificat în campaniile precedente în S2, caroul 78, sub platforma turnului târziu de pe incinta medievală de V. Toate aceste elemente ne îndreptăţesc să considerăm că ne aflăm în faţa unei incinte dintr-o perioadă de refacere a cetăţii, fără să avem deocamdată elemente de datare. Spre interior, după un spaţiu bine delimitat de 0,25–0,30 m, urmează un drum pavat, lat de 2,10 m, realizat din tegule cu dimensiunile de aproximativ 0,30 – 0,40 m. În exteriorul zidului se află o amenajare din pământ galben, dispusă în pantă descrescătoare spre ultima incintă, acoperită de dărâmături: piatră amestecată pe alocuri cu materiale arheologice cu datare târzie. Au fost îndepărtate toate acestea pentru a observa raportul dintre zidul găsit şi ultima incintă, mai exact dacă amenajarea de pământ galben cade sub ultima incintă sau nu. S-a ajuns la o adâncime de peste 2,50 m, fără a identifica materiale care să ofere date certe pentru o încadrare cronologică precisă. [C.Nicolae]

Sector Edificiu
Datorită obligaţiilor membrilor colectivului pe alte şantiere, campania 2003 la punctul Edificiu a trebuit amânată pentru sezonul următor.[Z. Covacef]
Abstract other lang.
Abstract   We continued the investigation on S2A – the sector “west precincts”, the fortification system on the west side of Carsium fortress. We considered the two important locations: at the end of section S2, its west end, a “U” – shaped tower – partially excavated during the 1963 campaign and filled since with domestic waste by the inhabitants in the area – and S2A, the west end. In the case of the West Tower we could make no stratigraphical observations as in the current stage of researches no certain archaeological level was identified.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu