Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 1995

Excavation Year   1995
Epoch
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Site Category
Defence
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Cetate
Site Sector
Site name   Capidava
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Covacef Zaharia Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa
Florescu Radu Site director Muzeul Naţional de Istorie a României
National Arch. Record Site Code 63063.01
Report


A. Sectorul estic al cetăţii;


Cercetările din sectorul estic al cetăţii Capidava, care s-au extins, în suprafaţă, pe laturile de sud-vest (sectorul IV) şi nord-vest (sectorul II), au condus la noi descoperiri romano-bizantine constând atât din construcţii, cât şi din materiale mobile. a) Construcţiile. Complexul format de construcţiile C.1 şi C.6 (care au culoar între ele) s-a completat cu construcţia C.9, care are un zid comun cu C.6 (zidul de sud-vest al acesteia); toate trei formează, deocamdată, un ansamblu în formă de L. Zidurile acestei noi construcţii sunt identice cu ale construcţiilor de care se leagă. În umplutura şi dărâmătura scoasă din carourile O.75 şi O.74 (unde a apărut C.9) au apărut numeroase fragmente ceramice, diverse, aparţinând secolelor IV-VI.


Construcţia C.8, situată în partea de nord-vest a străzii (a cărei structură lemnoasă, incendiată, fusese descoperită în campania din anul 1994) a fost dezvelită aproape integral; a rămas nedescoperit colţul vestic suprapus de construcţii medievale-timpurii.


Construcţiei C.7, situată în continuarea lui C.8, spre sud-vest, i-au fost dezvelite integral zidurile de sud-vest, sud-est, nord-vest şi, parţial, cel de nord-est (acoperit încă de construcţiile medievale-timpurii). Colţul vestic al C.7 este însă distrus, dacă nu cumva fusese practicată aici o a doua intrare (o primă intrare fiind practicată în zidul de sud-est, spre pavaj).


Pe latura de nord-vest (în carourile deschise în această campanie) a mai apărut un zid, întrerupt din loc în loc, paralel cu construcţiile C.7 şi C.8 şi la distanţă de un metru faţă de acestea.


Tehnicile constructive sunt identice la C.9, C.7, C.6 şi parte din C.1 şi aparţin nivelului datat în sec. IV. Construcţia C.8 aparţine nivelului datat de noi în sec. VI şi considerăm că este contemporană cu refacerile din construcţia C.5. b) Materiale arheologice. Din toate punctele în care s-a lucrat în această campanie s-a scos o mare cantitate de materiale ceramice - cele mai multe fragmentare. O primă menţiune trebuie să se refere la descoperirea vaselor mari pentru provizii descoperite în C.8 şi C.7. Astfel, în C.8 a fost găsit un chiup întreg (nr.5 - în ordinea găsirii lor în acest sector), situat lângă zidul de incintă (aproape în aceeaşi linie cu chiupul nr.1 din C.5). După golire chiupul a fost acoperit şi lăsat in situ, perntru o mai bună păstrare a sa. În C.7 s-a găsit un chiup fragmentar (nr.6), aflat în cea mai mare parte în martorul dintre carourile L.73 şi M.73.


Dintre materialele mai deosebite enumerăm: un ulcior cu două torţi; un mâner lucrat din os şi decorat, prin incizie, cu o bordură în reţea şi cu o cruce; cinci capace de amfore; o amforă; ulcioare; opaiţe (întregi şi fragmentare); piese din bronz şi fier; fragmente de sticlă şi monede. Între descoperiri menţionăm şi materialele de construcţie recuperate, în special olane şi fragmente de lemn ars. O cărămidă, decorată cu cruce, o inscripţie fragmentară în limba latină, un fragment arhitectonic, sunt câteva dintre materialele romane şi romano-bizantine reutilizate în zidăria locuinţelor medievale-timpurii.

Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu