Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Isaccea | County: Tulcea | Site: Cetate | Excavation Year: 2003

Excavation Year   2003
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Agriculture and Subsistence;
Water Supply and Drainage;
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Rural settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Isaccea
Commune   or. Isaccea
Site  Cetate
Site Sector Sector: ST-TR (Staţie de transformare 400/750KV)- ST-TR aducţiune apă, ST-TR montare stâlpi înaltă tensiune
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Baumann Victor-Heinrich
Bejenaru Luminiţa
Jugănaru Gabriel
Lockyear Kris
Mănucu-Adameşteanu Gheorghe
Olariu Cristian
Popescu Adrian
Sly Timothy
Stănică Aurel
National Arch. Record Site Code 159696.05
Report Sector: ST-TR (Staţie de transformare 400/750KV)
1. ST-TR aducţiune apă
Victor Henrich Baumann, Gabriel Jugănaru
Referitor la lucrarea "Reparaţii conducte de apă şi canalizare la Staţia de transformare 400/750 KV Isaccea", menţionăm următoarele:
În două puncte de pe traseu: punctul Capaclia N la circa 5 km. S, respectiv punctul Ceair, la circa 1 km. S de Staţia de transformare 400/750 KV Isaccea, au fost descoperite resturi arheologice aparţinând unor dependinţe rurale ale unor ferme romane de tip villa rustica. Cercetarea celor două puncte s-a făcut fără perturbarea săpăturilor efectuate de beneficiar.

2. ST-TR montare stâlpi înaltă tensiune
Victor Henrich Baumann, Aurel Stănică
Referitor la realizarea proiectului "Interconectare LEA 400KV Vulcăneşti – Dobrogea în zona Staţiei 400/750KV Isaccea" (lucrări de construcţie în extravilan Isaccea), lucrările s-au desfăşurat în lunile septembrie – noiembrie, la S şi la V de Staţia de transformare 400/750 Isaccea, aproximativ în extremitatea sudică a unui platou situat la SV de localitatea Isaccea, platou tăiat la răsărit de DN 22 Tulcea – Isaccea.
Topografic, terenul afectat de lucrările agricole se înscrie în tarla 57 – parcela A692, tarla 58 – parcela A708, tarla 37 parcela 439 (Plan cadastral Isaccea).
Lucrările prevedeau montarea a doi stâlpi de întindere de simplu circuit şi a patru stâlpi de dublu circuit, din laminate metalice cu fundaţii turnate în beton. Gropile de fundaţii, de formă patrulateră, cu latura de 5 m (câte patru de fiecare stâlp), se adâncesc până la -4 m.
Arheologic, cercetările de suprafaţă din primăvara anului 2003 au evidenţiat o concentraţie de materiale ceramice în tarla 37 – parcela 439. Precizăm că, în zonă nu au mai fost efectuate până în prezent săpături arheologice, dar se bănuia că terenul a servit în antichitate ca necropolă.
Situaţii arheologice clare s-au ivit în dreptul bornelor B3 şi B4, situate la 550 m V de DN 22 şi la 400 m, respectiv 620 m S de Staţia 400/750KV Isaccea.
În secţiunile B3b – 3c a fost cercetat un strat de cultură roman timpuriu, între -0,90m şi -1,20 m adâncime. Vestigiile descoperite: urme de temelii superficiale şi de vetre distruse, aparţin unor construcţii uşoare, probabil sezoniere, întâlnite în cursul cercetărilor noastre din primăvară, la aproximativ 800 m SE (vezi descoperirile din punctul Capaclia şi Ceair). Aceste anexe gospodăreşti aparţineau unor ferme rurale de tip villa rustica, din sec. II-III ai căror proprietari puteau locui şi în aşezarea civilă de la Noviodunum. Afirmaţia se bazează pe lipsa, în zonă, a indiciilor asupra unor construcţii domestice mai importante.
În colţul nordic al secţiunii B4b al bornei B4, situată la 220 m S de B3, a fost descoperit şi cercetat un segment de apeduct de epocă romană, orientat NE 400. Apeductul se află situat pe curba de nivel +42, la 1 m adâncime, fiind construit direct în pământ sub forma unui uluc de 0,50 x 0,30 m, acoperit cu lespezi de piatră prinse în mortar. Pentru cercetarea apeductului, a fost realizată la NV o casetă de 6 x 2 m, care a permis surprinderea monumentului pe o lungime de 6 m.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu