Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Mehadia | County: Caraş-Severin | Site: Castrul şi vicus-ul militar | Excavation Year: 2003

Excavation Year   2003
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Defence;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Camp;
Temple
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Caraş-Severin
Locality   Mehadia
Commune   Mehadia
Site  Castrul şi vicus-ul militar
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Benea Doina
Doru Voica
Hurduzeu Nicolae
Lalescu Iulian
Micle Dorel
Regep Vlascici Simona
National Arch. Record Site Code 53283.01
Report În timpul campaniei arheologice desfăşurate între 1-15 august 2003 a fost trasată o secţiune de control pe latura de E a castrului, la 31 m de colţul de NE (D: 18 x 1,50 m), pentru a surprinde structura internă a castrului. În anul 2002 o secţiune trasată la aceeaşi distanţă de latura de N a castrului a demonstrat distrugerea nivelelor de locuire antică din interiorul castrului, în cursul sec. II-III, de o inundaţie puternică. Această calamitate a afectat fortificaţia romană până la o distanţa de 8 m de latura incintei de V a castrului.
Secţiunea S 1/2003 a confirmat aceeaşi situaţie şi pe latura de E a castrului. Stratigrafic s-au constatat două faze de locuire corespunzătore castrului de pamânt, alte două pentru castru de piatră, iar ultima datată în epoca romană târzie, în sec. IV. În ultima etapă de locuire zidul de incintă a fost refăcut cu piatră roşie de andezit.
În sec. IV peste acest strat de aluviune masivă din piatră şi nisip s-a suprapus o altă etapă de locuire, aparţinând unei unitaţi militare staţionate în castru, care şi-a realizat locuintele în agger-ul vechiului castru alături de o serie de amenajări cu caracter meştesugăresc economic.
Materialul arheologic cel mai concludent îl formează fragmentele ceramice romane târzii de culoare cenuşie lucrate la roată. Ele se datează în epoca constantiniană pe bază de monede.
Templul
Sondajul a fost întreprins la S de casa Zănescu, pe un alt lot aparţinand aceleiaşi familii. Terenul fiind utilizat ca teren agricol, distrugerea întregului complex este avansată, astfel încât nu se mai păstrează decât două – trei rânduri din fundaţie cu mortar sau chiar fără.
Obiectivul propus era terminarea dezvelirii întregului edificiu cercetat deja în mare parte în anii 2000-2001 (vezi rapoartele precedente). Săpăturile au atins nivelul clădirii deja la 0,25 m, unde a apărut un strat de depunere de pământ de culoare neagră.
Sondajul întreprins a permis dezvelirea ultimei porţiuni din piaţeta pavată a templului. Totodată a fost surprins zidul de E al templului distrus până la bază, pe care au fost descoperite fragmente de monumente votive sparte reprezentând un vultur acefal, o inscripţie dedicată lui Gordianus III etc., suprapuse de două rânduri de piatră de râu nelegată cu mortar. Materialul arheologic este sărac şi puţin, mai ales ceramică.
Materialul arheologic descoperit în anii precedenţi va permite prelucrarea întregului inventar rezultat şi elaborarea studiului monografic asupra templului.
Cercetările arheologice întreprinse în castrul de la Mehadia au continuat prin extinderea secţiunii din anul 2002 şi spre latura de E a castrului evitându-se doar centrul fortificaţiei distrus în bună parte de căutătorii de comori. Stratigrafic s-a constatat aceeaşi situaţie ca în anul 2002.
Un sondaj a încheiat studierea colţului sud-estic al templului aflat la V de castru roman, care a condus la descoperirea unor monumente votive refolosite în sec. IV în zidul construcţiei.
Abstract other lang.
Abstract   The archaeological investigations in the Roman camp of Mehadia continued with the extension of the section from 2002 towards the east side of the camp, avoiding the center of the fortification, destroyed by the treasure hunters. We found the same stratigraphy as in 2002. We also finished the research of the south-east corner of the temple situated west of the camp, that proved the reutilization of Roman votive monuments in the 4th century.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu