Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Platoneşti | Commune: Săveni | County: Ialomiţa | Site: Platoul Hagieni | Excavation Year: 2003

Excavation Year   2003
Epoch
Hallstatt
Periods
Hallstatt
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Isolated grave
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Ialomiţa
Locality   Platoneşti
Commune   Săveni
Site  Platoul Hagieni
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Renţa Elena Muzeul Judeţean Ialomiţa
National Arch. Record Site Code 94410.02
Report Cercetările arheologice din aşezarea hallstattiană situată pe platoul Hagieni, la care a participat şi Simona Munteanu, restaurator la MJ Ialomiţa, s-au desfăşurat în lunile august – septembrie 2003.
Noile secţiuni trasate (S.VI; S VII; S VIII), orientate N - S şi perpendiculare pe marginea terasei, au urmărit sondarea părţii centrale şi vestice a suprafeţei pe care au fost descoperite fragmente ceramice din prima epocă a fierului, individualizată de restul terasei prin două văi adânci. Suprafaţa totală cercetată a fost de cca. 168 m2
Stratigrafia nu diferă faţă de cea a secţiunilor anului 2002 când au fost începute cercetările în această aşezare. Astfel, după humusul arat, gros de cca. 0,20 m – 0,25 m, urmează un strat de pământ cenuşiu – negricios, granulat, variind ca grosime între 0,30–0,65 m, în care au fost descoperite, la partea superioară, câteva fragmente de amfore greceşti iar către bază, materiale specifice primei epoci a fierului, împreună cu mici fragmente de chirpic, unele purtând impresiuni de nuiele. Pământul cenuşiu–negricios suprapune un strat de culoare cenuşiu – gălbui a cărui grosime este cuprinsă între 0,10 m şi 0,25 m .Ultimul strat este pământul galben – nisipos, steril din punct de vedere arheologic.
Au fost continuate şi finalizate cercetările arheologice în locuinţa hallstattiană de suprafaţă nr. 2 Resturile de podea, din pământ cenuşiu, bătătorit, nu au ajutat prea mult la reconstituirea cu exactitate a planului, orientării şi dimensiunilor acestei locuinţe care nu pot fi decât aproximate la o suprafaţă de cca. 7 x 5 m acoperită cu o lentilă de cenuşă care atinge grosimea maximă de 0,60 m.
Gropile menajere descoperite în aşezare, puţine la număr şi modeste ca dimensiuni, au o formă tronconică şi sunt sărace în inventar.
Predomină materialele ceramice, în totalitate în stare fragmentară.
Vasele de uz comun sunt reprezentate prin fragmente ceramice lucrate dintr-o pastă cu cioburi pisate în compoziţie, arse oxidant, având miezul cenuşiu – negricios. Suprafaţa exterioară are, de cele mai multe ori, un aspect zgrunţuros, iar cea interioară este mult mai îngrijit tratată, chiar uşor lustruită. O parte din fragmentele ceramice sunt decorate cu un brâu alveolat iar pe un fragment ceramic se păstrează o perforaţie, probabil datorată unei reparaţii. Fragmentele au aparţinut unor vase cu un profil arcuit, marginea îngroşată, rotunjită sau teşită.
Tot dintr-o pastă grosolană a fost lucrat şi un mic fragment de strecurătoare căreia, datorită dimensiunilor, nu i s-a putut determina forma. Dintr-o pastă mai bună calitativ, având în compoziţie cioburi bine mărunţite, sunt lucrate vasele de formă bitronconică şi străchinile. Fragmentele descoperite atestă vasele de dimensiuni reduse, cu fundul drept şi gura evazată, de culoare gălbui, gălbui–cenuşiu sau neagră, lustruite la suprafaţă. Fragmentele de străchini au buza arcuită interior, cele mai multe nu sunt decorate, decorul compus din caneluri oblice pe margine figurând doar pe un singur fragment. Un fragment de căniţă, de culoare gălbui şi lustruită, are o toartă relativ tubulară în secţiune. Ceştile cu torţi supraînălţate, lucrate din pastă de calitate bună, cu nisip în compoziţie, de culoare gălbui–cenuşie şi lustruite, sunt bogat decorate prin incizare, mai rar prin imprimare, unele fragmente având şi resturi de incrustare cu o pastă de culoare albă. Repertoriul ornamenmtal se compune din linii circulare, linii oblice, ghirlande, fascicole de linii oblice orientate în sens contrar, triunghiuri haşurate aşezate cu vârful în sus, romburi haşurate sau în formă de zig–zag. Multe din torţi sunt şi ele decorate cu linii verticale sau oblice, formând un chenar pe margine, ocupând partea dinspre gura vasului. Pe corpul ceştii decorul este amplasat la baza gâtului şi în zona de maximă arcuire de la jumătatea înălţimii. După fragmentele descoperite, fundul ceştii era uşor arcuit în interior iar gura era evazată.
În locuinţa cercetată, în afară de materialul ceramic care se înscrie în formele prezentate mai sus , au mai fost descoperite: un vas miniatural de formă tronconică şi o miniatură de strachină cu marginea arcuită interior, o mărgică discoidală din lut şi un fragment de mărgică din lut de aceeaşi formă, o lamă de cuţit din fier (12 x 1,8 cm) şi unsprezece melci de mici dimensiuni cu o perforaţie. Un alt melc s-a aflat în inventarul unei gropi care a perforat locuinţa.
Din inventarul uneia din gropi face parte şi un cârlig de undiţă (I: 4 cm) din bronz, cu secţiunea relativ pătrată iar într-o altă groapă a fost descoperit un astragal perforat.
In cursul cercetărilor din anul 2003 au fost descoperite şi câteva aşchii de silex.
Descoperirile arheologice prezentate se înscriu într-o arie culturală bine cunoscută, cea a culturii Babadag , fără a exclude unele manifestări locale datorate evoluţiei din zonele marginale ale arealului în care comunitatea de aici a evoluat.
În cursul cercetărilor arheologice din anul 2003 au fost descoperite şi două morminte de inhumaţie (M 2; M 3.).
M 2 - Groapa are formă dreptungiulară cu colţuri rotunjite şi orientarea NNE - SSV. Din scheletul uni copil s-au păstrat câteva oase ale craniului şi de la unul din braţe. Inventarul funerar: în apropierea craniului a fost descoperit un vas de mici dimensiuni (I: 7,4 cm; D.B.: 4 cm; D.G.:5,9 cm) cu corpul bombat, fundul drept şi gura evazată, lucrat cu mâna din pastă cu cioburi pisate, gălbui–cenuşiu, uşor lustruit la suprafaţă şi un capac discoidal cu buton perforat, cu marginile înălţate (I: 3,8 cm ; D: 6,7 cm), lucrat tot din pastă cu cioburi pisate, de culoare gălbuie la partea superioară şi cenuşiu–gălbui în interior, de asemenea, modelat cu mâna. Tot lângă oasele craniului au fost descoperite o mărgică bitronconică din pastă de sticlă albastră decorată cu o mică bandă mediană de culoare albă, un melc marin perforat (D: 2,6 cm) şi un vârf de săgeată din bronz cu trei muchii.
M. 3 - Mormânt de inhumaţie, orientare S - N , scheletul aşezat în poziţie chircită pe partea dreaptă, fără inventar.
Cele două morminte erau amplasate în interiorul unui şanţ circular, incomplet, cu deschidere spre SV, care a fost cercetat doar parţial. Aşa cum se prezintă situaţia, în această etapă de cercetare, presupunem existenţa unui complex funerar care se datează în secolele IV-III a. Chr
Abstract other lang.
Abstract   The Hallstatt site is located on the Hagieni plateau. The 2003 archaeological finds belong to the Babadag culture area, without excluding some local manifestations due to the evolution of the marginal areas of the region where the community in question evolved. During the archaeological excavations we uncovered also two inhumation graves, flint and pottery.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu