Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Poşta | Commune: Frecăţei | County: Tulcea | Site: Cotul Celicului | Excavation Year: 2003

Excavation Year   2003
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Poşta
Commune   Frecăţei
Site  Cotul Celicului
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Marcu Liliana Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Paraschiv Eugen Dorel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
National Arch. Record Site Code 160412.08
Report În primăvara anului 2003 au fost efectuate cercetări de suprafaţă pe traseul pe care urma să se amplaseze conducta de gaz metan Poşta (Cotul Celicului) - Tulcea, prilej cu care nu a fost identificat nici un punct de interes arheologic, iar în perioada iunie – noiembrie a fost realizată supravegherea săpăturii.
La 1,8 - 2 km V de Poşta, în dreapta şoselei ce leagă această localitate de Teliţa, în şanţul pentru amplasarea conductei, la adâncimea de 1,8 - 2 m, a fost identificat un strat de cultură de epocă romană timpurie. Deoarece stratul amintit se găsea sub nivelul pânzei freatice, nu s-a putut efectua cercetarea arheologică, procedându-se doar la recuperarea materialelor. Au fost descoperite numeroase fragmente ceramice de la veselă de uz comun (oale, ceşti, ulcioare, castroane etc.) şi de lux (farfurii microasiatice cu decor ştampilat), un opaiţ întreg şi un fragment de la un vas de sticlă realizat în tehnica millefiori.
Abstract other lang.
Abstract   In the spring of 2003 we conducted surveys along the line where the Poşta (Cotul Celicului) – Tulcea methane gas pipe was located. We failed to identify any archaeological sites.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu