Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Roşia Montană | County: Alba | Site: Balmoşeşti - Gura Minei | Excavation Year: 2003

Excavation Year   2003
Epoch
Unspecified
Periods
Unassigned
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Roşia Montană
Commune   Roşia Montană
Site  Balmoşeşti - Gura Minei
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Cleşiu Sorin
Damian Paul
Dumitraşcu Emil
Simion Mihaela
National Arch. Record Site Code 6770.09
Report Programul Naţional de Cercetare Arheologică "Alburnus Maior"
Sectorul Balmoşeşti - Gura Minei reprezintă o zonă amplasată la cca. 3 km de Gura Roşiei şi la 4 km de punctul Piaţă. Faţă de şoseaua principală care leagă cele două locaţii, sectorul se află poziţionat pe limita de N. Din punctul de vedere al morfologiei terenului supus investigaţiei, acesta se prezintă ca versantul de N al văii principale a pârâului Roşiei şi reprezintă punctul extrem de închidere al văii, formând, cu pandantul sudic, chei destul de înguste. Cursul de apă determină, în partea inferioară a zonei, o fâşie plană cu o lăţime variabilă al cărui maxim nu depăşeşte cca. 20 m. Aceasta este utilizată pentru amplasamentul şoselei, a liniei ferate industriale care deservea activitatea minieră precum şi a câtorva gospodării actuale.
Versantul de N, către care s-a concentrat interesul cercetării noastre, are o configuraţie foarte abruptă, fiind străbătut, de obicei pe direcţia NV - SE, de făgaşele torentelor care ferestruiesc văi destul de adânci. Singurele sincope ale văii sunt reprezentate de platourile, probabil datorate unei intervenţii antropice, care au ca funcţionalitate amplasamentul pe suprafaţă plană, a stogurilor de fân. De asemenea, cele câteva gospodării amplasate în această zonă sunt poziţionate în locuri destul de inaccesibile şi suprapun exact amenajarea de teren care a asigurat planeitatea construcţiei. De asemenea, trebuie remarcat faptul că zona investigată este străbătută de amplasamentul conductei pentru racordarea gospodăriilor din zonă la reţeaua de canalizare şi apă potabilă. Săpăturile ocazionate de aceste amenajări, uneori încă vizibile, nu au pus în evidenţă nici un fel de material arheologic, inclusiv antrenat, cu excepţia unor sporadice fragmente ceramice, de factură recentă, similare celor evidenţiate de cercetarea proprie.

Investigaţiile arheologice întreprinse pe proprietăţile particulare Toderaş Sabina şi Bar Blăjan Doru nu au identificat puncte de interes arheologic.
Abstract other lang.
Abstract   The Balmoşeşti - Gura Minei sector represents an area located about 3 km from Gura Roşiei and 4 km from the location Piaţă. The archaeological excavations conducted on the Toderaş Sabina and Bar Blăjan Doru private properties failed to identify any sites of archaeological relevance.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu