Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Zăbrani | County: Arad | Excavation Year: 2003

Excavation Year   2003
Epoch
Palaeolithic and Mesolithic
Periods
Mesolithic
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Arad
Locality   Zăbrani
Commune   Zăbrani
Site  
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bălescu Sanda Université des Sciences et Technologies, Lille, France
Boroneanţ Adina Elena Université des Sciences et Technologies, Lille, France
Boroneanţ Vasile Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Doboş Adrian Université des Sciences et Technologies, Lille, France
Hügel Peter Site director Complexul Muzeal Arad
Lefevre Bertrand Université des Sciences et Technologies, Lille, France
Pascu Hurezan George Complexul Muzeal Arad
Popescu Gabriel Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Tuffreau Alain Mission archéologique française
Vigreux Thomas Université des Sciences et Technologies, Lille, France
National Arch. Record Site Code 12787.01
Report Situl paleolitic de la Zăbrani este localizat în partea septentrională a Banatului, pe malul drept al văii Mureşului, nu departe de intrarea sa în câmpia Tisei. La N este situat pe un promontoriu dominând valea Mureşului iar la S şi la E este mărginit de pârâul Guttenbrun. (46° 04’ 51" N, 021° 33’ 52" E, altitudine: 148 m ; date obţinute prin GPS).
Primele săpături au fost realizate între 1972 şi 1975 de V. Boroneanţ şi E. Dorner în apropierea unei cariere deschise pe extremitatea estică a promontoriului. O secţiune cu o suprafaţă de 50 m2 (46°04’51" N; 021°33’52" E; alt: 146 m) şi un sondaj (S1 - 46°04’51" N; 021°33’50" E) au fost realizate în septembrie 2003.
Următoarea succesiune stratigrafică a fost observată:
- Sol vegetal
- Loess brun-gălbui cu concreţiuni calcaroase (10 YR 5/6), grosime de la 0,3-0,4 m
- Limon cafeniu (10 YR 4/4), grosime 0,3-0,4 m
- Limon argilos, brun închis (10 YR 4/2 a 3/2)
Solul cafeniu prezintă trăsăturile unui sol brun de pădure caracteristic începutului glaciarului. Suprapune un complex pedologic a cărui parte superioară a fost atinsă de săpături. În S1, la 31 m V de săpătură, acest complex pedologic a apărut la adâncimea de 0,5 m. Este vorba de un pedo-complex corespunzând unei perioade interglaciare. Limonul cafeniu este un paleosol datând de la începutul ultimului glaciar (stadiu izotopic 5)
Materialul arheologic
Au fost puse în evidenţă trei nivele arheologice, individualizate prin prezenţa pieselor cioplite şi a unor resturi faunistice după cum urmează:
Nivelul Z – la limita solului vegetal
Nivelul A - în limonul brun-gălbui
Nivelul B – în limonul cafeniu
Materialul arheologic este predominant litic, cu excepţia unor fragmente de mamut (Mammuthus primigenius) şi a fost înregistrat pe plan cu ajutorul unei staţii totale. Piesele arheologice rezultate, în conformitate cu protocolul de colaborare semnat cu CM Arad au fost transportate în Franţa în vederea studiului, pe o durată de maxim un an.
Dispersia materialului litic este relativ regulată în nivelul A. Situaţia este contrară în nivelul B unde putem observa o concentrare foarte clară a pieselor. Un prim studiu al materialului va permite determinarea caracteristicilor materialului litic (atribuit deja unei industrii musteriene). Materiile prime utilizate au fost cuarţul şi diverse roci silicioase sau vulcanice.
Pe durata campaniei din septembrie 2003 nu a apărut material arheologic caracteristic altor epoci decât paleolitic, deşi săpăturile anterioare indică urme de locuire din epoci istorice ulterioare.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu